Recopilació d'imatges d'activitats del Centre

Inici>Qui som

Qui som

Documents

MISSIÓ

Pont del Dragó és un centre públic que pertany al CEB i ofereix:

Promociona les capacitats, actituds i habilitats fomentant el desenvolupament personal, la inserció laboral i la inclusió social amb l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació i les tecnologies d’ajut. 

 

VALORS

Els valors del centre Pont del Dragó són:

VISIÓ

El Centre Pont del Dragó vol ser un centre de referència i prestigi a l’Educació Especial que vetlli per la formació i la inclusió de l’alumnat amb discapacitats, preferentment motrius, preparant-los per el desenvolupament de la seva autonomia personal i professional.

Vol constituir-se en un centre capdavanter en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

 

Breu informació històrica

Curs 1986/1987: Obertura del CFPO Pont del Dragó depenent de l’IMD (Institut Municipal de persones amb discapacitat), com centre de Formació Professional Especial. L’Alcalde de Barcelona Pascual Maragall, inaugura oficialment el centre el 3 de març de 1987.

Curs 1987/1988: Es modifica la formació, que passa a ser de Formació professional adaptada: aprenentatge de tasques, ampliant de 2 a 4 grups. S’inicia l’activitat del Servei de Recursos Educatius del Centre.

Curs 1988/1989: Els alumnes disenyen el logotip del Centre.

Curs 1990/1991: Premi IMSERSO, informe semanal de TVE: ¿Se acabó la paràlisis?

Curs 1991/1992: Premi Helios d’accessibilitat de la Comunitat Europea.

Curs 1992/1993: Els professionals del centre participen com voluntariat en la organització dels Jocs Paralimpics.

Curs 1993/1994: El centre participa en el Programa Europeu Horizon - Espoir

Curs 1995/1996: Canvia la titularitat, de l’IMD al IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona)

Curs 1996/1997: Es celebra el 10è aniversari, amb una exposició al centre cívic Can Basté

Curs 2000/2001: S’inicia la participació en el projecte Agenda 21 escolar.

Curs 2001/2002: S’estrenen els nous locals al Parc de la Pegaso. L’alcalde de Barcelona Joan Clos inaugura oficialment els nous locals. S’inicia el Servei d’atenció a infants en escola bressol de l’IMEB des del Servei de Recursos educatius del Centre. Es crea la Biblioteca del Centre.

Curs 2002/2003: Es canvia la modalitat de la formació professional Ocupacional per PAGS: programes adaptat de Garantia Social. S’amplia la formació amb dos PAGS: D’arts Gràfiques i d’Administratiu. El centre participa en el Programa Europeu eLearning, amb el projecte ELDA.

Curs 2003/2004: S'inicia el conveni amb l'empresa Hewlett Packard i el Centre Especial de Treball Odisseny, per tal d'avaluar l'accessibilitat de les impressores de gran format que HP dissenya al seu centre d'innovació de Sant Cugat.

Curs 2004/2005: El Dep. d'Educació aprova la participació del Centre en Programa d'Innovació Educativa PUNTEDU, en l'àmbit de la biblioteca.

Curs 2005/2006: El Dep. d’Ensenyament autoritza les propostes curriculars dels PAGS d’Arts Gràfiques i d’Administratiu.

Curs 2006/2007: Es celebra el 20è aniversari del centre. S'edita el primer calendari. Es signa l'acord de col·laboració amb la Fundació BCN Formació Professional.

Curs 2007/2008: L’alcalde de Barcelona Jordi Hereu visita el centre el 3 de desembre de 2007, amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat. Surt el primer número de la nova revista del centre: Rodant Junts.

Curs 2008/2009: Canvia la titularitat, de l’IMEB al CEB (Consorci d’Educació de Barcelona)

Curs 2009/2010: Es canvia la modalitat de la formació professional en PAGS per PQPI: programes de Qualificació Professional Inicial. S’autoritzen els PQPI d’Arts Gràfiques i d’Administratiu. Professionals del centre participen en el cometé organitzador del Congres internacional ISAAC

Curs 2009/2010: S’endega el servei de menjador. El CEB reconeix el Servei de Recursos Educatius del centre com a SEEM de Barcelona Cuitat: Servei Educatiu Específic per alumnes amb discapacitat Motriu)

Curs 2010/2011: El Dep. d’Educació reconeix el SEEM Pont del Dragó, com SEEM de Barcelona Ciutat. El centre entra en la xarxa de Qualitat i Millora Continua del Dep. d’Ensenyament. Premi valors del treball al CEE Pont del Dragó juntament amb el centre Ana Gironella Mundet, per la implicació amb el projecte ”Saps el que cal? Valors del Treball.

Curs 2011/2012: Es celebra el 25è aniversari del CEE Pont del Dragó. L'alcalde de Barcelona Xavier Trias visita el centre el 2 de març de 2012

Curs 2012/2013: El Consorci d'Educació de Barcelona autoritza el Programa de Diversificació Curricular per a la Transició a la Vida Adulta del CEE Pont del Dragó. Es possa en marxa el servei "Temps per tu" en col·laboració amb el Districte de Sant Andreu.

Curs 2013/2014: Es canvia la modalitat de la formació professional en PQPI per PFI: programes de formació e inserció.
Premi a la col·laboració en la III edició dels "premis Fem Pinya", amb motiu del 10è aniversari de l'Acord ASEM - Pont del Dragó en l'ús d'un aula 2 tardes a la setmana.

Curs 2014/2015: S'inauguren els nous locals del 1r pis del Centre. El centre surt al Programa de RTVE "Repor: Emancipados", amb motius del 25è aniversari del reportatge del "Informe semanal : ¿Se acabó la parálisis?"

Curs 2015/2016: El centre rep l'acreditació com a Institució participant en l'Escalae system, per haver implementat el Sistema de Qualitat i Innovació en els Processos d'ensenyament-aprenentatge de l'Institut Escalae, dissenyant i desenvolupant pautes de treball comú per a la millora continua dels processos pedagògics.