Fotografia del hall del centre

Inici>Instal·lacions

Instal·lacions

Des del curs 2001-2002 el Pont del Dragó disposa d'instal·lacions noves, modernes i accessibles, totalment adequades a les característiques del nostre alumnat. És un centre singular, dotat amb els avenços que faciliten l'ús de les instal·lacions per a les persones amb alguna discapacitat motriu. A l'edifici no hi ha barreres arquitectòniques que afectin la mobilitat, el control i l'abast.

Fotografia de la Façana del centre

El centre té 6 aules (una per grup), tres de les quals son també taller:

Totes les aules estan equipades amb ordinadors connectats en xarxa i cada alumne treballa individualment. Estan dotades també amb TV i vídeo, escàner i impressora làser, i connexió internet a través d'ADSL d'alta velocitat. Totes les aules disposen de pissarra digital. El centre disposa amb altre material especialitzat: tauletes digitalitzadores, càmeres de videoconferència, gravadores de DVD, càmeres de fotos i de vídeo digital, etc...

El centre posseeix tot tipus d'adaptacions de programari i maquinari per facilitar l'accés als ordinadors dels alumnes que presenten disminucions motrius: cobertors, commutadors, emuladors de ratolí, programari comunicació augmentativa, etc...

Les instal·lacions estan proveides del material i estris adequats per atendre les necessitats assistencials dels alumnes i es facilita l'accés a qualsevol de les activitats escolars de lleure, hàbits i acadèmiques.

Domotització sala polivalent en colaboració
amb BJ - Adaptaciones

El centre disposa també d'altres espais:

Cada any, el centre realitza el simulacre d'emergència seguint la normativa vigent.

Plànol de l'edifici amb pla d'emergència