Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Nous Accents 2006 és el resultat de l'actualització del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona. Fruit d'una reflexió col·lectiva que ha comptat amb una àmplia participació ciutadana i un debat ric i plural sobre el present i el futur de la cultura a la nostra ciutat.

Descarregar Pla Estratègic de Cultura (Document PDF)
Aquest web és una eina informativa del procés d’elaboració del nou Pla Estratègic i dels seus resultats finals. Aquí hi trobaràs els informes finals dels debats temàtics de cada una de les taules, opinions rellevants sobre la cultura a Barcelona i el vídeo making off del Pla Estratègic.