Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura - Nous Accents 2006
Nous Accents de Cultura 2006