Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Ofertes de treball

 • Conservador/a Referència FMPB-01/2021
  Data de publicació 3 de maig de 2021
  Data de finalització 23 de maig de 2021 (inclòs)

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció per cobrir un lloc de treball de conservador/a per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Estudiar, analitzar, documentar les obres de la col·lecció del Museu, d’acord amb les directrius de la Direcció i amb els processos establerts per exposar i publicar-les en les millors condicions possibles per la seva integritat i seguretat, al mateix temps que es fa accessible a tots els públics.

 • Tècnic/a superior en dret Referència FMPB-13/2019
  Data de publicació 3 de desembre de 2019
  Data de finalització 23 de desembre de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció per cobrir un lloc de treball de Tècnic/a superior en dret per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar l’assessorament jurídic global de l’entitat, amb especial atenció a la contractació derivada de l’activitat del Museu, i el control jurídic i procedimental amb la finalitat de garantir la legalitat de totes les actuacions pròpies del normal funcionament d’una Fundació cultural.

 • Tècnic/a de relacions institucionals i comunicació Referència FMPB-12/2019
  Data de publicació 24 d'octubre de 2019
  Data de finalització 13 de novembre de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció per cobrir un lloc de treball de Tècnic/a de relacions institucionals i comunicació per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Dissenyar, planificar, promoure i executar la política i accions de comunicació i màrqueting de la fundació, així com valorar, proposar i fer seguiment de la imatge pública i les relacions institucionals i mecenatge, sota la dependència del director de la Fundació.

 • Tècnic/a auxiliar de publicacions Referència FMPB-11/2019
  Data de publicació 24 d'octubre de 2019
  Data de finalització 13 de novembre de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció per cobrir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de publicacions per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Donar suport al departament de publicacions en relació a la planificació, organització i realització les publicacions específiques sobre les exposicions programades per les temporades 2020-2021 i l’edició de quatre números de la col·lecció arxius.

 • Tècnic/a d’arxiu i gestió documental Referència FMPB-10/2019
  Data de publicació 24 d'octubre de 2019
  Data de finalització 13 de novembre de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció per cobrir un lloc de treball de tècnic/a d’arxiu i gestió documental per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar i coordinar totes les tasques d’organització, control i manteniment dels fons d’arxiu i documents de referència, d’acord amb les instruccions del cap del Centre de Coneixement i Recerca, seguint els processos establerts per preservar el bon estat i l’ordre de tota la informació.

 • Tècnic/a auxiliar d’exposicions Referència FMPB-09/2019
  Data de publicació 16 de maig de 2019
  Data de finalització 5 de juny de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’exposicions per a incorporar-se a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Donar suport al Departament d’exposicions en relació a la planificació, organització i realització de les exposicions del Museu previstes per a la temporada 2019-20: “Picasso i la fotografia”, “EN EL NOM DEL PARE”, “Picasso i Paul Éluard” i “Picasso poeta”, i les exposicions específiques sobre l’obra i l’entorn de Picasso que tindran lloc a la temporada 2020-21.

 • Suport administratiu/va per al departament de gestió de públics Referència FMPB-08/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de suport administratiu/va per a incorporar-se al departament de gestió de públics de la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin propis del departament on presta els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

 • Suport administratiu/va per al departament de contractació Referència FMPB-07/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de suport administratiu/va per a incorporar-se al departament de contractació de la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin propis del departament on presta els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

 • Suport administratiu/va per al departament de premsa i comunicació
  Referència FMPB-06/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de suport administratiu/va per a incorporar-se al departament de premsa i comunicació de la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin propis del departament on presta els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

 • Tècnic/a mitjà per al departament de recursos humans Referència FMPB-05/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic/a mitjà per al departament de recursos humans per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Dur a terme la gestió del personal de la Fundació, d’acord amb la normativa vigent i amb les indicacions de la Direcció i Gerència, per tal d’assolir un bon funcionament de l’estructura organitzativa que permeti la consecució dels objectius de la Fundació.

 • Tècnic/a de gestió d’exposicions Referència FMPB-04/2019
  Data de publicació 16 d'abril de 2019
  Data de finalització 6 de maig de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic/a de gestió d’exposicions per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Planificar, coordinar i organitzar les exposicions temporals al Museu durant totes les seves fases; assistència al/la comissari/a, organització del muntatge, disseny i producció, d’acord amb les indicacions del director i el comissariat i seguint els processos existents, per tal de garantir la seva òptima execució en termes de qualitat, cost i temps.

 • Tècnic/a de publicacions Referència FMPB-03/2019
  Data de publicació 3 d'abril de 2019
  Data de finalització 23 d'abril de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de tècnic/a de publicacions per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Planificar i coordinar el Departament de Publicacions del Museu. Encarregar-se de l’Edició i la producció de totes els publicacions (catàlegs d’exposicions temporals, antologies, col·leccions, monografies, llibres infantils i d’altres edicions) d’acord amb les directrius de la Direcció del Museu, i garantir-ne els màxims nivells d’excel·lència editorial.

 • Suport administratiu/va Referència FMPB-02/2019
  Data de publicació 3 d'abril de 2019
  Data de finalització 23 d'abril de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de suport administratiu/va per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin propis del departament on presta els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

 • Tècnic/a de relacions institucionals i comunicació Referència FMPB-01/2019
  Data de publicació 3 d'abril de 2019
  Data de finalització 23 d'abril de 2019 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de tècnic/a de relacions institucionals i comunicació per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Dissenyar, planificar, promoure i executar la política i accions de comunicació i màrqueting de la fundació, així com valorar, proposar i fer seguiment de la imatge pública i les relacions institucionals i mecenatge, sota la dependència del director de la Fundació.

 • Tècnic/a de gestió de públics Data de publicació 3 de juliol de 2018
  Data de finalització 24 de juliol de 2018
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  Aquestes bases regulen el procés de selecció per cobrir un lloc de treball de Tècnic/a de gestió de públics per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

 • Gerent de la Fundació Museu Picasso de Barcelona Data de publicació 18 de juny de 2018
  Data de finalització 3 de juliol de 2018
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  Provisió pel sistema de Lliure Designació del lloc de treball de Gerent de la Fundació Museu Picasso de Barcelona, de conformitat amb l’art. 22è. dels Estatuts de la Fundació.

 • Cap d’Administració per a la Fundació Museu Picasso Referència FMPB-02/2018
  Data de publicació 27 de març de 2018
  Data de finalització 25 d'abril de 2018 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de cap d’Administració per a la Fundació Museu Picasso.

  Descripció funcional
  Controlar i realitzar la gestió de les despeses i els ingressos del Museu, d’acord amb la normativa vigent, i amb la finalitat de proporcionar una imatge actualitzada i fidedigne d’aquesta institució.

 • Coordinador/a d’exposicions Referència FMPB-01/2017
  Data de publicació 25 d'abril de 2017
  Data de finalització 10 de maig de 2017 a les 14 h
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de coordinador/a d’exposicions per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona

  Descripció funcional
  Planificar, coordinar i organitzar les exposicions temporals al Museu durant totes les seves fases: disseny, logística producció, d’acord amb les indicacions del director i el Comissariat i seguint els processos existents, per tal de garantir la seva òptima execució en termes de qualitat, cost i temps.

 • Tècnic de Contractació Referència FMPB-03/2016
  Data de publicació 19 de maig de 2016
  Data de finalització 2 de juny 2016 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic de Contractació per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Realitzar les tasques de contractació derivades de l’administració de museu, d’acord amb les instruccions de l’Administradora i els processos establerts amb la finalitat de donar un òptim suport especialitzat que faciliti el desenvolupament de l’activitat en termes de qualitat i temps.

 • Director/a de la Fundació Museu Picasso de Barcelona Data de publicació 4 de maig 2016
  Data de finalització 6 de juny 2016 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Director/a per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

 • Suport Administratiu de Registre Referència FMPB-02/2016
  Data de publicació 11 de febrer de 2016
  Data de finalització 24 de febrer de 2016 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Suport Administratiu de Registre per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Donar suport en totes aquelles tasques relacionades amb la feina del Departament de Registre i especialment quant al manteniment i actualització de la base de dades que s’utilitza per a la documentació de les obres de la col·lecció del Museu Picasso de Barcelona i la documentació generada a partir dels moviments d’obra, d’acord amb les indicacions de la Cap del Departament i seguint els processos establerts, per tal de contribuir a garantir la seva operativitat i el correcte emmagatzematge de les informacions relatives a les obres i els seus moviments.

 • Tècnic de registre Referència FMPB-01/2016
  Data de publicació 3 de febrer de 2016
  Data de finalització 16 de febrer de 2016 (inclòs)
  CONVOCATÒRIA RESOLTA

  Objecte de la convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció del lloc de treball de Tècnic de Registre per a la Fundació Museu Picasso de Barcelona.

  Descripció funcional
  Donar suport en totes aquelles tasques relacionades amb la feina del Departament de Registre i especialment quant a la gestió dels préstecs d’acord amb les indicacions de la Cap del Departament i seguint els processos establerts, així com tenir cura del registre de les exposicions temporals en temes de transport i assegurança.