Orientacions per a famílies

Els beneficis de l’activitat física
Els beneficis que una pràctica moderada de l’esport, o qualsevol activitat física, produeix en l’organisme són àmpliament reconeguts, així com la seva contribució al creixement i al desenvolupament dels nens i nenes. També està comprovat que l’esport és un mitjà extraordinari per educar en valors i suposa una gran oportunitat per introduir a infants i joves en dinàmiques socials positives.

Quan es detecta un preocupant augment de sobrepès, sedentarisme i altres conductes de risc, molt especialment entre el col·lectiu de joves, aquest web pot ser molt útil, doncs dóna a conèixer l’oferta d’activitats esportives fora d’horari escolar que permetran educar-los en hàbits saludables.

El paper de les famílies
Un cop hagueu ajudat el vostre fill o filla a escollir l’activitat esportiva que durà a terme és molt important que:

Subvencions a la pràctica esportiva

Aquest curs 2014-15, amb la intenció de facilitar l’accés a la pràctica física i esportiva d’aquells infants i adolescents entre 6 i 17 anys que pertanyen a famílies amb ingressos baixos, l’Institut Barcelona Esports, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, ha posat en marxa una convocatòria de subvencions per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar. Aquestes subvencions, que s’han de sol•licitar amb el suport de l’entitat organitzadora homologada en què s’inscriu l’infant, poden cobrir el 30%, el 60% o el 90% del preu anual de l’activitat, sempre que el total no superi els imports màxims subvencionables establerts a la convocatòria.

Per a més informació sobre el tràmit, entreu aquí.