Escut de l'Ajuntament de Barcelona
Amb l'objectiu de millorar el servei telemàtic d'informació, relació i tramitació econòmica per a les empreses i els professionals de la ciutat de Barcelona, el web Infopime estarà fora de servei temporalment.
Les empreses i els professionals de la ciutat que hàgiu de dur terme tràmits econòmics adreceu-vos, si us plau, a http://www.bcn.es/hisenda i, per a informació empresarial, a http://www.barcelonanetactiva.com
Con el objetivo de mejorar el servicio telemático de información, relación y tramitación económica para las empresas y los profesionales de la ciudad de Barcelona, la página web Infopyme estará fuera de servicio temporalmente.
Las empresas y los profesionales de la ciudad que tengan que llevar a cabo trámites económicos deben dirigirse a http://www.bcn.es/hisenda y, para información empresarial, a http://www.barcelonanetactiva.com
As a result of improvements being made to Internet information and financial transactions services offered for businesses and professionals in the city of Barcelona, the Infopime web page is temporarily unavailable.
For any financial transactions, businesses and professionals in the city should go to http://www.bcn.es/hisenda, and for any business information, to http://www.barcelonanetactiva.com