Ajuntament de Barcelona
Web d'Educació

logo_PECB

X Jornades

 

- Presentació
  Comunicació inicial
   
Convocatòria
   
Organització

- Programa
- Activitats ON-OFF
- Reunió dels Fòrums
- Experiències i comunicacions

- Documents de consulta
 
  Articles, cites i altres
- Inscripció 

 

 

29 i 30 de novembre de 2010

Facultats de Filosofia i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

 

Càpsula presentació XI Jornades del PECB.

LA CREATIVITAT EN EDUCACIÓ

Per què ens plantegem aquest tema?

L’educació és un procés a llarg termini que ha de combinar la complexitat del seu objectiu amb la utilització dels recursos disponibles en cada moment. En aquest sentit, educar implica una receptivitat al canvi que només pot enfrontar-se des d’una actitud clarament creativa.

En educació, el concepte de creativitat sovint queda restringit a la capacitat espontània d’interpretar la realitat. En aquest sentit, té una forta presència en l’educació infantil i, a mesura que s’avança en la carrera acadèmica, queda restringida a l’àmbit de les arts, allunyant-se cada vegada més de les disciplines acadèmiques considerades troncals. Fins i tot de vegades la creativitat acaba sent el llindar mateix entre les assignatures considerades de primer ordre i les matèries complementàries que configuren els plans d’estudi vigents.

El plantejament d’aquestes jornades parteix de la base que la creativitat és un instrument molt valuós per fer front a la fragmentació pròpia de la vida contemporània. En aquest sentit, la creativitat es vista com una capacitat per combinar tota mena de sabers i recursos disponibles tan per respondre a les preguntes que genera tot procés d’aprenentatge reglat o no, com per decidir formes d’actuació sense perdre, en cap cas, una visió àmplia de conjunt.

Convoca:
Consell Directiu del PEC de Barcelona