Ajuntament de Barcelona

14. Torrent de Mèlic / Bogatell

A la fondalada situada al capdamunt del carrer Gènova hi naixia el torrent de Mèlic, que baixava en direcció al Centre Cívic i s'anava a trobar al carrer Rogent amb el torrent del Bogatell, que desembocava al mar.

 LLOC : c. Gènova amb Budapest
 TRANSPORT : Bus 114
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE