Targeta Rosa

La Targeta Rosa és un servei de caràcter social impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a l’abast de totes aquelles persones majors de 60 anys o amb una discapacitat igual o superior del 33% acreditada i amb pocs recursos econòmics. Podran gaudir-ne tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Barcelona que compleixin els barems d’ingressos econòmics establerts. L’organisme que estableix les característiques de l’abonament és l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Existeixen dues modalitats de targeta que es basen en els ingressos bruts totals de la unitat familiar (pensió, salari i tot tipus d’interessos): Targeta Rosa Gratuïta i Targeta Rosa Reduïda. Depenent d’aquests ingressos s’optarà per una modalitat o un altra de targeta.

La Targeta Rosa és un títol de transports de tarifació social, personal i intransferible que permet, de manera gratuïta o amb una tarifa reduïda, viatjar a la xarxa de metro, les línies d'autobusos regulars de TMB, les línies urbanes d'FGC, el Tram i altres línies d'autobús de l'AMB (excepte l'Aerobús). Vàlid per a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud. També dona dret a les persones beneficiàries a gaudir d’una infinitat d’avantatges en diversos establiment i àmbits tan variat com: la cultura i el lleure, la salut, la bellesa, els esports, entre molts d’altres.

Des de l’octubre de 1995 es va realitzant l’explotació de dades relatives la Targeta Rosa. La sèrie de dades és discontinua, ja que falten l’explotació de dades d’alguns anys.

Les dades explotades informen de la quantitat de Targeta Rosa en circulació, dels dos col•lectius: les persones de 60 anys i més i les persones amb discapacitats. I del col•lectiu de persones de 60 anys i més, informació sobre el sexe, edat, districte i barri de residència.