Enquesta sociodemogràfica de Barcelona
   Enquesta de pressupostos familiars
   Enquesta de condicions de vida
   Distribució territorial de la renda familiar
   Pensions no contributives
   Persones beneficiàries del títol de transport Targeta Rosa
   Enquesta d'usos del temps
   Enquesta TIC a les llars
   Enquesta de condicions de vida i habits de la població
   Indicadors de salut pública
   Enquesta europea de salut
   Enquesta demogràfica
   Persones amb reconeixement legal de discapacitat
   Població reclusa
   Estadística de biblioteques
   Altres documents sobre estadístiques socials
   Informes i documents estadístics
   Publicacions