1. Taxes de pobresa i exclusió social i estat de salut de la població
1. Taxa de risc a la pobresa, per sexe, districtes i grups d'edat
             Taxa de risc a la pobresa  
              
BARCELONA        19,6  
              
Per sexe         
     Home   18,2  
     Dona   20,9  
Per districtes         
     1. Ciutat Vella   31,4  
     2. Eixample   13,3  
     3. Sants-Montjuïc   25,6  
     4. Les Corts   14,5  
     5. Sarrià-Sant Gervasi   7,4  
     6. Gràcia   15,6  
     7. Horta-Guinardó   18,5  
     8. Nou Barris   38,7  
     9. Sant Andreu   19,8  
     10. Sant Martí   19,0  
Per grups d'edat         
     De 0 a 15 anys   21,9  
     De 16 a 24 anys   25,8  
     De 25 a 34 anys   19,5  
     De 35 a 44 anys   16,0  
     De 45 a 54 anys   18,1  
     De 55 a 64 anys   17,4  
     De 65 a 74 anys   13,6  
     De 75 anys o més   26,3  
 
Nota: Els nivells de renda i la proporció de població que es troba en risc de pobresa s'obté directament de diferents preguntes de l'enquesta.
Es considera que viuen per sota el llindar de pobresa aquelles llars amb una renda inferior al 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals de les persones.
El llindar de pobresa s'ha calculat a partir dels ingressos obtinguts a l'enquesta.
Per tal de comparar llars amb dimensió i composició diferents, es fan servir les escales d'equivalència, que converteixen les llars en unitats de consum segons el nombre, edat i característiques dels individus que la composen.
L'escala d'equivalència utilitzada és la de l'OCDE modificaca, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d'adults i 0,3 als menors de 14 anys.
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Enquesta sociodemogràfica de Barcelona 2017.