1. Salaris
3. Salaris mitjans dels residents de Barcelona per nacionalitat i sexe (euros/any). 2018
Nacionalitat    TOTAL   Dones   Homes   
             
TOTAL   30.807   27.203   34.534  
             
Espanya    32.267   28.151   36.687  
Resta Unió Europea   29.216   26.825   31.372  
Resta Europa   22.343   22.475   …  
Amèrica Llatina   18.437   …   20.355  
Resta del món   16.804   15.158   17.924  
 
Nota: Dades corresponents als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social amb contracte vigent a final d'any.
(…) Dades poc significatives amb menys de 100 observacions.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. OMD. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament d'Anàlisi. OMD. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals de l'INSS.