Altres documents sobre demografia
Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona

  • Demografia i població

  • El moviment demogràfic de Barcelona