Part I: Perfil de la població estrangera a Barcelona. Gener 2007
     Part II: Recull d'altres dades estadístiques dels estrangers