1. Evoluciˇ de la poblaciˇ estrangera a Barcelona. 1996-2005
1.1. Per continents
             Marš  
1996  
Marš  
1999  
Marš   
2000  
Gener   
2001  
Gener   
2002  
Gener   
2003  
Gener  
2004  
Gener  
2005  
Taxa  
creixement  
2005-2004  
                              
TOTAL NACIONALITAT ESTRANGERA        29.354   40.903   53.428   74.019   113.809   163.046   202.489   230.942   14,1  
% sobre tota la poblaciˇ        1,9   2,7   3,5   4,9   7,6   10,7   12,8   14,6    
                              
Europa        9.407   11.289   13.316   16.286   22.924   33.111   44.483   52.835   18,8  
     Uniˇ Europea (dels 25)   8.535   10.094   11.487   13.141   16.852   22.889   31.212   37.017   18,6  
     Europa central i oriental   384   884   1.542   2.529   5.372   9.418   12.214   14.627   19,8  
     Resta d'Europa   611   554   589   616   700   804   1.057   1.191   12,7  
                              
└sia        5.576   7.164   9.326   12.175   17.934   26.412   30.954   36.810   18,9  
     Orient mitjÓ   672   569   687   893   1.147   1.346   1.607   1.812   12,8  
     └sia central   1.998   3.428   4.933   7.012   11.604   18.528   21.375   26.204   22,6  
     Sud-est AsiÓtic   2.103   2.639   3.062   3.534   4.302   5.435   6.535   7.190   10,0  
     Japˇ   803   528   644   736   881   1.103   1.437   1.604   11,6  
                              
└frica        4.044   6.365   8.181   10.044   13.893   17.002   19.321   20.818   7,7  
     └frica del nord i Magrib   3.510   5.487   6.786   8.242   11.291   13.939   15.725   16.827   7,0  
     └frica Subsahariana   451   726   1.180   1.525   2.244   2.638   3.106   3.448   11,0  
     └frica central i meridional   83   152   215   277   358   425   490   543   10,8  
                              
AmŔrica        10.213   15.972   22.488   35.378   58.944   86.364   107.517   120.197   11,8  
     AmŔrica del nord   824   891   1031   1.170   1.413   1.930   2.631   3.268   24,2  
     AmŔrica central   2.113   4.376   5.470   6.985   9.003   11.978   15.168   17.447   15,0  
     AmŔrica del sud   7.276   10.705   15.987   27.223   48.528   72.456   89.718   99.482   10,9  
                              
Oceania        76   81   85   99   114   157   214   282   31,8  
     Oceania   76   81   85   99   114   157   214   282   31,8  
                              
ApÓtrides        38   32   32   37   (1)   (1)   (1)   (1)    
 
┌ltima xifra oficial de poblaciˇ a 1 de gener 2004 aprovada per l'INE: 1.578.546 habitants.
(1) Aquest any no estan comptabilitzats.
 
Font: Departament d'EstadÝstica. Ajuntament de Barcelona.