Part I: Característiques del conjunt de la població
      Part II: Característiques d'alguns col.lectius