3. Població de Barcelona per lloc de naixement
3. Per barris. 2008
Dte.     Barris   TOTAL    %   Barcelona  
ciutat  
%   Resta  
Catalunya  
%   Resta  
Espanya  
%   Estranger   %  
                                     
BARCELONA             1.628.090   100,0   834.263   51,2   119.433   7,3   333.980   20,5   340.414   20,9  
                                     
1     1. el Raval   48.153   100,0   13.874   28,8   2.152   4,5   6.923   14,4   25.204   52,3  
1     2. el Barri Gòtic   24.496   100,0   5.887   24,0   1.223   5,0   3.215   13,1   14.171   57,9  
1     3. la Barceloneta   16.222   100,0   7.602   46,9   693   4,3   2.815   17,4   5.112   31,5  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.988   100,0   8.316   36,2   1.421   6,2   4.060   17,7   9.191   40,0  
2     5. el Fort Pienc   32.865   100,0   16.088   49,0   2.796   8,5   5.874   17,9   8.107   24,7  
2     6. la Sagrada Família   53.010   100,0   27.514   51,9   4.531   8,5   9.928   18,7   11.037   20,8  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.409   100,0   23.379   53,9   4.202   9,7   6.500   15,0   9.328   21,5  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.964   100,0   21.779   51,9   4.149   9,9   6.325   15,1   9.711   23,1  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.481   100,0   30.805   52,7   5.601   9,6   10.220   17,5   11.855   20,3  
2     10. Sant Antoni   38.447   100,0   20.138   52,4   3.314   8,6   6.636   17,3   8.359   21,7  
3     11. el Poble Sec-Parc Montjuïc   40.919   100,0   18.173   44,4   2.256   5,5   7.015   17,1   13.475   32,9  
3     12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca   1.108   100,0   788   71,1   40   3,6   180   16,2   100   9,0  
3     13. la Marina de Port   29.719   100,0   15.146   51,0   1.607   5,4   7.622   25,6   5.344   18,0  
3     14. la Font de la Guatlla   10.145   100,0   4.853   47,8   738   7,3   2.359   23,3   2.195   21,6  
3     15. Hostafrancs   15.984   100,0   7.973   49,9   1.240   7,8   2.897   18,1   3.874   24,2  
3     16. la Bordeta   18.727   100,0   10.069   53,8   1.530   8,2   4.022   21,5   3.106   16,6  
3     17. Sants-Badal   24.259   100,0   11.786   48,6   2.126   8,8   5.556   22,9   4.791   19,7  
3     18. Sants   41.766   100,0   21.753   52,1   3.515   8,4   7.066   16,9   9.432   22,6  
4     19. les Corts   47.549   100,0   26.391   55,5   5.084   10,7   8.645   18,2   7.429   15,6  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.897   100,0   12.323   51,6   2.682   11,2   5.510   23,1   3.382   14,2  
4     21. Pedralbes   11.528   100,0   6.362   55,2   1.164   10,1   1.688   14,6   2.314   20,1  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.215   100,0   2.661   63,1   338   8,0   579   13,7   637   15,1  
5     23. Sarrià   23.428   100,0   14.901   63,6   2.182   9,3   2.802   12,0   3.543   15,1  
5     24. les Tres Torres   15.419   100,0   10.006   64,9   1.413   9,2   2.006   13,0   1.994   12,9  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   23.737   100,0   15.336   64,6   2.240   9,4   3.116   13,1   3.045   12,8  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   46.726   100,0   29.308   62,7   4.304   9,2   5.839   12,5   7.275   15,6  
5     27. el Putxet i el Farró   30.003   100,0   17.593   58,6   2.697   9,0   3.603   12,0   6.110   20,4  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.506   100,0   8.673   55,9   1.315   8,5   2.796   18,0   2.722   17,6  
6     29. el Coll   7.272   100,0   3.903   53,7   443   6,1   1.713   23,6   1.213   16,7  
6     30. la Salut   13.190   100,0   7.710   58,5   1.240   9,4   2.262   17,1   1.978   15,0  
6     31. la Vila de Gràcia   52.301   100,0   27.559   52,7   4.702   9,0   7.702   14,7   12.338   23,6  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.994   100,0   20.365   58,2   3.199   9,1   5.696   16,3   5.734   16,4  
7     33. el Baix Guinardó   26.130   100,0   13.904   53,2   2.109   8,1   5.470   20,9   4.647   17,8  
7     34. Can Baró   9.176   100,0   5.033   54,8   523   5,7   2.164   23,6   1.456   15,9  
7     35. el Guinardó   35.375   100,0   19.392   54,8   2.563   7,2   7.316   20,7   6.104   17,3  
7     36. la Font d'en Fargues   9.614   100,0   6.099   63,4   668   6,9   2.071   21,5   776   8,1  
7     37. el Carmel   33.028   100,0   15.222   46,1   1.022   3,1   11.350   34,4   5.434   16,5  
7     38. la Teixonera   11.421   100,0   5.367   47,0   404   3,5   3.522   30,8   2.128   18,6  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.171   100,0   3.379   47,1   384   5,4   2.167   30,2   1.241   17,3  
7     40. Montbau   5.156   100,0   2.693   52,2   386   7,5   1.401   27,2   676   13,1  
7     41. la Vall d'Hebron   5.578   100,0   2.788   50,0   369   6,6   1.630   29,2   791   14,2  
7     42. la Clota   456   100,0   257   56,4   16   3,5   103   22,6   80   17,5  
7     43. Horta   27.730   100,0   15.036   54,2   1.589   5,7   7.008   25,3   4.097   14,8  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.916   100,0   13.283   51,3   1.577   6,1   6.893   26,6   4.163   16,1  
8     45. Porta   23.745   100,0   11.120   46,8   1.315   5,5   7.449   31,4   3.861   16,3  
8     46. el Turó de la Peira   16.290   100,0   6.247   38,3   708   4,3   4.032   24,8   5.303   32,6  
8     47. Can Peguera   2.137   100,0   1.445   67,6   92   4,3   460   21,5   140   6,6  
8     48. la Guineueta   15.330   100,0   7.995   52,2   871   5,7   4.990   32,6   1.474   9,6  
8     49. Canyelles   7.481   100,0   4.045   54,1   336   4,5   2.541   34,0   559   7,5  
8     50. les Roquetes   16.133   100,0   7.023   43,5   486   3,0   4.817   29,9   3.807   23,6  
8     51. Verdun   12.433   100,0   5.511   44,3   495   4,0   3.979   32,0   2.448   19,7  
8     52. la Prosperitat   26.865   100,0   11.961   44,5   1.157   4,3   9.131   34,0   4.616   17,2  
8     53. la Trinitat Nova   8.110   100,0   3.936   48,5   340   4,2   1.970   24,3   1.864   23,0  
8     54. Torre Baró   2.153   100,0   1.127   52,3   121   5,6   655   30,4   250   11,6  
8     55. Ciutat Meridiana   11.324   100,0   3.656   32,3   331   2,9   2.862   25,3   4.475   39,5  
8     56. Vallbona   1.290   100,0   672   52,1   103   8,0   349   27,1   166   12,9  
9     57. la Trinitat Vella   10.470   100,0   3.835   36,6   324   3,1   2.424   23,2   3.887   37,1  
9     58. Baró de Viver   2.406   100,0   1.483   61,6   231   9,6   457   19,0   235   9,8  
9     59. el Bon Pastor   13.474   100,0   6.788   50,4   885   6,6   2.589   19,2   3.212   23,8  
9     60. Sant Andreu   55.353   100,0   32.287   58,3   3.913   7,1   13.055   23,6   6.098   11,0  
9     61. la Sagrera   28.858   100,0   14.726   51,0   1.883   6,5   7.611   26,4   4.638   16,1  
9     62. el Congrés i els Indians   14.067   100,0   7.766   55,2   1.045   7,4   2.994   21,3   2.262   16,1  
9     63. Navas   21.676   100,0   11.686   53,9   1.585   7,3   4.692   21,6   3.713   17,1  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.852   100,0   20.922   53,9   3.059   7,9   7.294   18,8   7.577   19,5  
10     65. el Clot   27.221   100,0   14.953   54,9   1.868   6,9   5.778   21,2   4.622   17,0  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   13.248   100,0   6.474   48,9   913   6,9   3.024   22,8   2.837   21,4  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   8.945   100,0   4.676   52,3   845   9,4   1.551   17,3   1.873   20,9  
10     68. el Poblenou   30.949   100,0   18.270   59,0   2.088   6,7   4.941   16,0   5.650   18,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   10.243   100,0   5.399   52,7   865   8,4   2.130   20,8   1.849   18,1  
10     70. el Besòs i el Maresme   24.060   100,0   10.049   41,8   1.110   4,6   5.870   24,4   7.031   29,2  
10     71. Provençals del Poblenou   18.933   100,0   10.523   55,6   1.219   6,4   4.356   23,0   2.835   15,0  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.263   100,0   13.631   51,9   1.736   6,6   7.465   28,4   3.431   13,1  
10     73. la Verneda i la Pau   29.651   100,0   14.073   47,5   1.701   5,7   10.026   33,8   3.851   13,0  
          No consta   952   100,0   517   54,3   61   6,4   223   23,4   151   15,9  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny de 2008. Ajuntament de Barcelona.