1. Població de Barcelona per sexe
3. Per barris. 2008
Dte.     Barris   TOTAL   %   Homes   %   Dones   %  
                             
BARCELONA             1.628.090   100,0   774.890   47,6   853.200   52,4  
                             
1     1. el Raval   48.153   100,0   26.080   54,2   22.073   45,8  
1     2. el Barri Gòtic   24.496   100,0   13.565   55,4   10.931   44,6  
1     3. la Barceloneta   16.222   100,0   8.121   50,1   8.101   49,9  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.988   100,0   11.519   50,1   11.469   49,9  
2     5. el Fort Pienc   32.865   100,0   15.557   47,3   17.308   52,7  
2     6. la Sagrada Família   53.010   100,0   24.285   45,8   28.725   54,2  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.409   100,0   19.698   45,4   23.711   54,6  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.964   100,0   19.039   45,4   22.925   54,6  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.481   100,0   26.958   46,1   31.523   53,9  
2     10. Sant Antoni   38.447   100,0   17.834   46,4   20.613   53,6  
3     11. el Poble Sec-Parc Montjuïc   40.919   100,0   20.120   49,2   20.799   50,8  
3     12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca   1.108   100,0   546   49,3   562   50,7  
3     13. la Marina de Port   29.719   100,0   14.499   48,8   15.220   51,2  
3     14. la Font de la Guatlla   10.145   100,0   4.749   46,8   5.396   53,2  
3     15. Hostafrancs   15.984   100,0   7.765   48,6   8.219   51,4  
3     16. la Bordeta   18.727   100,0   8.940   47,7   9.787   52,3  
3     17. Sants-Badal   24.259   100,0   11.336   46,7   12.923   53,3  
3     18. Sants   41.766   100,0   19.945   47,8   21.821   52,2  
4     19. les Corts   47.549   100,0   22.386   47,1   25.163   52,9  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.897   100,0   11.135   46,6   12.762   53,4  
4     21. Pedralbes   11.528   100,0   5.358   46,5   6.170   53,5  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.215   100,0   2.006   47,6   2.209   52,4  
5     23. Sarrià   23.428   100,0   10.777   46,0   12.651   54,0  
5     24. les Tres Torres   15.419   100,0   7.122   46,2   8.297   53,8  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   23.737   100,0   10.702   45,1   13.035   54,9  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   46.726   100,0   20.982   44,9   25.744   55,1  
5     27. el Putxet i el Farró   30.003   100,0   13.888   46,3   16.115   53,7  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.506   100,0   7.157   46,2   8.349   53,8  
6     29. el Coll   7.272   100,0   3.452   47,5   3.820   52,5  
6     30. la Salut   13.190   100,0   6.031   45,7   7.159   54,3  
6     31. la Vila de Gràcia   52.301   100,0   24.004   45,9   28.297   54,1  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.994   100,0   16.038   45,8   18.956   54,2  
7     33. el Baix Guinardó   26.130   100,0   12.024   46,0   14.106   54,0  
7     34. Can Baró   9.176   100,0   4.309   47,0   4.867   53,0  
7     35. el Guinardó   35.375   100,0   16.448   46,5   18.927   53,5  
7     36. la Font d'en Fargues   9.614   100,0   4.614   48,0   5.000   52,0  
7     37. el Carmel   33.028   100,0   16.018   48,5   17.010   51,5  
7     38. la Teixonera   11.421   100,0   5.589   48,9   5.832   51,1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.171   100,0   3.422   47,7   3.749   52,3  
7     40. Montbau   5.156   100,0   2.299   44,6   2.857   55,4  
7     41. la Vall d'Hebron   5.578   100,0   2.678   48,0   2.900   52,0  
7     42. la Clota   456   100,0   241   52,9   215   47,1  
7     43. Horta   27.730   100,0   13.319   48,0   14.411   52,0  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.916   100,0   12.000   46,3   13.916   53,7  
8     45. Porta   23.745   100,0   11.216   47,2   12.529   52,8  
8     46. el Turó de la Peira   16.290   100,0   7.881   48,4   8.409   51,6  
8     47. Can Peguera   2.137   100,0   1.010   47,3   1.127   52,7  
8     48. la Guineueta   15.330   100,0   7.248   47,3   8.082   52,7  
8     49. Canyelles   7.481   100,0   3.598   48,1   3.883   51,9  
8     50. les Roquetes   16.133   100,0   8.015   49,7   8.118   50,3  
8     51. Verdun   12.433   100,0   5.908   47,5   6.525   52,5  
8     52. la Prosperitat   26.865   100,0   12.920   48,1   13.945   51,9  
8     53. la Trinitat Nova   8.110   100,0   3.880   47,8   4.230   52,2  
8     54. Torre Baró   2.153   100,0   1.090   50,6   1.063   49,4  
8     55. Ciutat Meridiana   11.324   100,0   5.867   51,8   5.457   48,2  
8     56. Vallbona   1.290   100,0   624   48,4   666   51,6  
9     57. la Trinitat Vella   10.470   100,0   5.603   53,5   4.867   46,5  
9     58. Baró de Viver   2.406   100,0   1.161   48,3   1.245   51,7  
9     59. el Bon Pastor   13.474   100,0   6.989   51,9   6.485   48,1  
9     60. Sant Andreu   55.353   100,0   26.183   47,3   29.170   52,7  
9     61. la Sagrera   28.858   100,0   13.604   47,1   15.254   52,9  
9     62. el Congrés i els Indians   14.067   100,0   6.412   45,6   7.655   54,4  
9     63. Navas   21.676   100,0   10.080   46,5   11.596   53,5  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.852   100,0   18.303   47,1   20.549   52,9  
10     65. el Clot   27.221   100,0   13.082   48,1   14.139   51,9  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   13.248   100,0   6.368   48,1   6.880   51,9  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   8.945   100,0   4.433   49,6   4.512   50,4  
10     68. el Poblenou   30.949   100,0   15.162   49,0   15.787   51,0  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   10.243   100,0   4.981   48,6   5.262   51,4  
10     70. el Besòs i el Maresme   24.060   100,0   12.602   52,4   11.458   47,6  
10     71. Provençals del Poblenou   18.933   100,0   9.074   47,9   9.859   52,1  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.263   100,0   12.337   47,0   13.926   53,0  
10     73. la Verneda i la Pau   29.651   100,0   14.232   48,0   15.419   52,0  
          No consta   952   100,0   472   49,6   480   50,4  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny de 2008. Ajuntament de Barcelona.