2. Referčndum Constitució Europea a d'altres ŕmbits. 20 febrer 2005
2.2. Comparació dels resultats amb Referčndums anteriors a Catalunya. 1978-2005
            
Constitució   
Espanyola  
1978
 
Estatut   
Catalunya  
1979
 
Permančncia   
OTAN  
1986
 
Constitució   
Europea  
2005
             Absoluts   %     Absoluts   %     Absoluts   %     Absoluts   %  
                                  
Electors        4.398.173   100,0     4.421.965   100,0     4.614.731   100,0     5.208.248   100,0  
Votants        2.986.726   67,9     2.634.373   59,6     2.898.112   62,8     2.133.443   41,0  
Abstenció        1.411.447   32,1     1.787.592   40,4     1.716.619   37,2     3.074.805   59,0  
                                  
Sí        2.701.870   90,5     2.322.355   88,2     1.263.416   43,6     1.366.927   64,1  
No        137.845   4,6     205.175   7,8     1.466.639   50,6     593.678   27,8  
                                  
Blancs        126.462   4,2     94.295   3,6     146.396   5,1     154.177   7,2  
Nuls        20.549   0,7     12.548   0,5     21.661   0,7     18.661   0,9  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Pel 1978 i 1986 Ministerio del Interior. Dades oficials proclamades per la Junta Electoral Central.
Pel 1979 Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Dades oficials proclamades per la Junta Electoral Central.
Pel 2005 Ministrio del Interior.