1. Població de Sarrią-Sant Gervasi
6. Per barris segons grans grups d'edat. Percentatges. 2017
           
Barris del districte
 
        BARCELONA   Dte 5.   
SARRIĄ-SANT  
GERVASI  
22. Vallvidrera,   
el Tibidabo i  
les Planes  
23. Sarrią   24. les Tres  
Torres  
25. Sant  
Gervasi - la  
Bonanova  
26. Sant  
Gervasi -  
Galvany  
27. el  
Putxet   
i el Farró  
% Sarrią St Gervasi/  
Barcelona  
                         
TOTAL    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   9,2  
                         
Nens (0-14 anys)   12,7   15,9   18,7   18,2   17,5   16,2   14,7   14,3   11,6  
Joves (15-24 anys)   8,9   11,0   10,4   10,6   12,6   11,4   11,2   10,0   11,4  
Adults (25-64 anys)   56,9   51,6   56,4   50,2   48,9   50,3   51,7   54,7   8,4  
Gent gran (65 i més anys)   21,5   21,4   14,5   20,9   21,1   22,2   22,3   21,0   9,2  
 
Font: Ajuntament de Barcelona.Departament d'Estadķstica. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener 2017.