1. Població de Ciutat Vella
6. Per barris segons grans grups d'edat. Percentatges. 2017
           
Barris del districte
 
        BARCELONA   Dte 1. CIUTAT  
VELLA  
1. el Raval   2. el Gòtic   3. la Barceloneta   4. Sant Pere,  
Santa Caterina  
i la Ribera  
% Ciutat Vella /  
Barcelona  
                     
TOTAL    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   6,3  
                     
Nens (0-14 anys)   12,7   10,8   12,9   8,4   8,4   9,8   5,4  
Joves (15-24 anys)   8,9   9,6   10,2   9,5   8,6   9,1   6,8  
Adults (25-64 anys)   56,9   65,9   65,0   68,3   64,6   66,9   7,3  
Gent gran (65 i més anys)   21,5   13,7   11,9   13,7   18,4   14,2   4,0  
 
Font: Ajuntament de Barcelona.Departament d'Estadística. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener 2017. Ajuntament de Barcelona