Altres documents sobre transport de passatgers i mercaderies
Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona
  • Transports, circulació i comunicacions