2. Demanda hotelera a Barcelona. Any 2021
1. Viatgers i pernoctacions
            
Nombre viatgers
 
Nombre pernoctacions
             Total   Residents a  
Espanya  
Residents a   
l'estranger  
  Total   Residents a  
Espanya  
Residents a   
l'estranger  
                          
Any 2021        223.115   151.902   71.213     414.116   250.533   163.583  
     Gener   59.822   39.309   20.513     111.450   65.859   45.591  
     Febrer   72.907   51.762   21.145     133.434   84.543   48.891  
     Març   90.386   60.831   29.555     169.232   100.131   69.101  
 
Nota: Des del març de 2020 les dades estan afectades per l’entrada en vigor de l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió de l’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic arran de situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més elevat que el d’àmbits territorials més grans .
Dades provisionals
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE