3. Transmissions d'habitatges
1. Evolució del nombre de transmissions d'habitatges a Barcelona i altres àmbits territorials per mesos. 2012-2020
             Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya  
                    
Any 2008                
     Total   -   70.914   108.671   925.220  
     Gener   -   7.800   12.323   96.926  
     Febrer   -   7.105   10.883   88.623  
     Març   -   5.828   8.950   75.110  
     Abril   -   6.880   10.572   90.151  
     Maig   -   6.483   9.675   82.244  
     Juny   -   5.756   8.667   78.598  
     Juliol   -   6.292   9.586   76.926  
     Agost   -   4.765   7.424   62.384  
     Setembre   -   5.225   8.008   74.264  
     Octubre   -   5.285   8.080   74.161  
     Novembre   -   5.110   7.831   66.010  
     Desembre   -   4.385   6.672   59.823  
                    
Any 2009                
     Total   -   64.407   96.928   766.965  
     Gener   -   5.259   8.068   66.798  
     Febrer   -   4.911   7.461   64.923  
     Març   -   5.564   8.434   66.761  
     Abril   -   4.460   6.802   57.423  
     Maig   -   5.301   7.932   63.053  
     Juny   -   5.665   8.245   66.568  
     Juliol   -   6.059   9.150   69.255  
     Agost   -   4.818   7.584   58.468  
     Setembre   -   5.675   8.365   66.195  
     Octubre   -   5.951   8.518   63.578  
     Novembre   -   5.543   8.583   65.513  
     Desembre   -   5.201   7.786   58.430  
                    
Any 2010                
     Total   -   72.307   107.005   794.090  
     Gener   -   5.977   8.843   65.947  
     Febrer   -   6.446   9.841   72.500  
     Març   -   6.679   9.675   71.753  
     Abril   -   5.865   8.788   64.184  
     Maig   -   6.294   9.216   70.164  
     Juny   -   6.214   9.088   67.618  
     Juliol   -   7.293   10.619   74.675  
     Agost   -   6.244   9.400   70.299  
     Setembre   -   5.526   8.091   63.706  
     Octubre   -   4.905   7.299   53.568  
     Novembre   -   5.690   8.350   61.834  
     Desembre   -   5.174   7.795   57.842  
                    
Any 2011                
     Total   -   66.153   99.945   709.100  
     Gener   -   7.099   10.229   73.724  
     Febrer   -   7.684   11.008   76.272  
     Març   -   6.151   9.553   70.875  
     Abril   -   4.772   7.166   51.442  
     Maig   -   6.044   8.848   61.790  
     Juny   -   5.087   7.623   58.909  
     Juliol   -   5.598   8.407   55.778  
     Agost   -   4.947   7.974   52.708  
     Setembre   -   4.743   7.180   52.054  
     Octubre   -   4.693   7.048   49.993  
     Novembre   -   5.078   8.298   57.054  
     Desembre   -   4.257   6.611   48.501  
                    
Any 2012                
     Total   18.046   63.902   98.862   678.081  
     Gener   1.737   5.913   9.273   65.027  
     Febrer   1.591   5.841   9.124   63.544  
     Març   1.609   5.592   8.611   59.280  
     Abril   1.313   4.470   6.891   48.794  
     Maig   1.658   6.091   8.909   61.276  
     Juny   1.507   5.758   8.416   55.412  
     Juliol   1.810   6.126   9.105   58.041  
     Agost   1.375   4.877   8.105   55.353  
     Setembre   1.190   4.677   7.194   50.857  
     Octubre   1.362   4.884   8.137   54.229  
     Novembre   1.610   5.337   8.349   56.029  
     Desembre   1.284   4.336   6.748   50.239  
                    
Any 2013                
     Total   20.557   74.574   113.578   693.299  
     Gener   2.239   7.182   10.426   70.397  
     Febrer   1.743   6.103   8.989   66.717  
     Març   1.390   4.952   7.345   52.678  
     Abril   1.605   5.583   8.608   57.313  
     Maig   1.815   5.950   9.592   58.497  
     Juny   1.686   5.917   8.928   58.338  
     Juliol   2.241   7.677   11.466   62.298  
     Agost   1.528   5.979   9.336   51.199  
     Setembre   1.557   6.258   9.336   54.486  
     Octubre   1.625   6.834   10.556   57.198  
     Novembre   1.669   6.649   10.225   53.795  
     Desembre   1.459   5.490   8.771   50.383  
                    
Any 2014                
     Total   22.102   71.998   108.848   668.515  
     Gener   2.073   6.671   10.263   60.699  
     Febrer   1.889   6.104   9.233   56.724  
     Març   1.981   6.730   9.835   59.317  
     Abril   1.848   5.662   8.442   51.788  
     Maig   1.967   6.331   9.386   58.252  
     Juny   1.867   5.709   8.556   54.058  
     Juliol   2.069   6.828   10.415   60.556  
     Agost   1.551   5.046   7.934   47.193  
     Setembre   1.547   5.323   8.235   54.194  
     Octubre   1.823   6.297   9.415   57.123  
     Novembre   1.874   6.105   9.020   53.812  
     Desembre   1.613   5.192   8.114   54.799  
                    
Any 2015               
     Total   23.608   77.942   115.484   716.835  
     Gener   2.006   6.701   9.932   61.947  
     Febrer   2.031   6.519   9.661   62.661  
     Març   2.331   7.139   10.249   60.546  
     Abril   1.878   6.233   9.094   57.236  
     Maig   1.919   6.530   9.632   59.982  
     Juny   2.110   6.798   9.773   63.430  
     Juliol   2.433   7.653   11.335   65.970  
     Agost   1.669   5.630   8.665   55.906  
     Setembre   1.719   6.121   9.431   58.890  
     Octubre   1.833   6.011   8.954   55.565  
     Novembre   1.834   6.573   9.585   58.947  
     Desembre   1.845   6.034   9.173   55.755  
                    
Any 2016               
     Total   26.750   87.094   127.330   767.959  
     Gener   2.151   6.757   10.014   61.983  
     Febrer   2.184   7.365   10.794   69.857  
     Març   2.356   7.311   10.636   63.537  
     Abril   2.356   7.460   10.890   67.442  
     Maig   2.311   7.679   10.966   69.056  
     Juny   2.358   7.853   11.605   70.349  
     Juliol   2.560   7.896   11.211   62.296  
     Agost   2.194   7.319   11.100   63.773  
     Setembre   2.108   7.145   10.235   61.797  
     Octubre   1.942   6.728   10.011   56.968  
     Novembre   2.255   7.273   10.756   64.802  
     Desembre   1.975   6.308   9.112   56.099  
                    
Any 2017               
     Total   27.474   93.051   134.754   828.453  
     Gener   2.475   8.315   12.109   72.321  
     Febrer   2.407   7.613   10.886   65.666  
     Març   2.566   8.746   12.636   75.798  
     Abril   2.177   6.790   9.773   61.605  
     Maig   2.724   9.138   13.117   77.383  
     Juny   2.581   8.662   12.395   78.062  
     Juliol   2.486   8.339   12.113   68.553  
     Agost   2.037   7.614   11.221   69.124  
     Setembre   1.935   6.933   9.980   64.652  
     Octubre   2.220   7.218   10.450   65.830  
     Novembre   2.173   7.923   11.593   70.996  
     Desembre   1.693   5.760   8.481   58.463  
                    
Any 2018               
     Total   26.241   98.901   145.182   919.289  
     Gener   2.418   8.888   12.957   82.958  
     Febrer   2.197   8.348   11.766   73.002  
     Març   2.273   8.242   12.001   71.160  
     Abril   2.277   8.178   11.982   75.448  
     Maig   2.374   8.721   12.698   85.511  
     Juny   2.209   8.463   12.652   80.496  
     Juliol   2.563   9.321   13.573   80.703  
     Agost   1.799   7.987   12.022   76.496  
     Setembre   1.822   7.099   10.260   69.820  
     Octubre   2.370   8.947   13.106   82.764  
     Novembre   2.296   8.236   12.251   79.151  
     Desembre   1.643   6.471   9.914   61.780  
                    
Any 2019               
     Total   26.757   106.930   159.904   945.273  
     Gener   2.450   11.660   17.890   92.161  
     Febrer   2.242   9.989   14.617   84.755  
     Març   2.697   10.064   14.939   86.955  
     Abril   2.124   8.579   12.355   78.661  
     Maig   2.544   10.614   15.654   87.696  
     Juny   1.940   7.787   11.947   78.542  
     Juliol   2.665   9.911   14.642   86.675  
     Agost   2.042   8.130   12.499   71.392  
     Setembre   1.933   7.291   10.870   67.025  
     Octubre   2.372   8.727   13.032   78.079  
     Novembre   2.010   7.611   11.566   70.013  
     Desembre   1.738   6.567   9.893   63.319  
                    
Any 2020               
     Total   20.751   82.328   122.355   766.694  
     Gener   2.085   8.209   12.342   86.254  
     Febrer   2.024   8.066   12.564   86.838  
     Març   2.001   6.889   10.168   62.090  
     Abril   1.128   4.745   6.827   39.577  
     Maig   1.168   4.748   6.601   36.555  
     Juny   1.367   6.214   8.991   49.949  
     Juliol   1.871   7.309   10.730   62.829  
     Agost   1.484   5.949   9.315   59.617  
     Setembre   1.589   6.640   10.023   68.825  
     Octubre   2.163   8.161   11.826   72.002  
     Novembre   2.100   8.084   11.994   73.998  
     Desembre   1.771   7.314   10.974   68.160  
 
Dades provisionals
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de transmisiones y derechos de la propiedad.