1. Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona. 2012.
2. Barris
Dte.     Barris   Població   Índex RFD  
Barcelona = 100  
                     
          BARCELONA   1.619.839   100,0  
                     
1     1. el Raval   49.844   65,4  
1     2. el Barri Gòtic   16.754   99,7  
1     3. la Barceloneta   15.745   69,0  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.873   89,3  
2     5. el Fort Pienc   32.225   98,0  
2     6. la Sagrada Família   52.007   95,3  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.436   150,1  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.887   119,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.760   105,9  
2     10. Sant Antoni   38.277   94,8  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   41.380   80,7  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.046   45,9  
3     13. la Marina de Port   30.256   67,4  
3     14. la Font de la Guatlla   10.236   69,7  
3     15. Hostafrancs   16.094   72,1  
3     16. la Bordeta   18.498   72,9  
3     17. Sants - Badal   24.574   74,3  
3     18. Sants   41.530   85,2  
4     19. les Corts   46.698   129,6  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.762   109,3  
4     21. Pedralbes   11.778   240,7  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.398   177,5  
5     23. Sarrià   24.362   189,8  
5     24. les Tres Torres   16.008   215,0  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   24.552   187,9  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   46.466   176,0  
5     27. el Putxet i el Farró   29.618   138,2  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.521   113,7  
6     29. el Coll   7.222   92,9  
6     30. la Salut   13.196   117,4  
6     31. la Vila de Gràcia   51.025   102,6  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.582   98,6  
7     33. el Baix Guinardó   25.768   85,3  
7     34. Can Baró   8.990   81,4  
7     35. el Guinardó   35.697   89,8  
7     36. la Font d'en Fargues   9.498   107,5  
7     37. el Carmel   32.323   58,5  
7     38. la Teixonera   11.410   71,3  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.922   79,6  
7     40. Montbau   5.090   76,4  
7     41. la Vall d'Hebron   5.545   90,3  
7     42. la Clota   456   78,5  
7     43. Horta   26.816   80,0  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.584   71,7  
8     45. Porta   24.772   60,5  
8     46. el Turó de la Peira   15.428   56,4  
8     47. Can Peguera   2.242   53,1  
8     48. la Guineueta   15.143   56,1  
8     49. Canyelles   7.144   61,1  
8     50. les Roquetes   16.018   52,8  
8     51. Verdun   12.407   49,5  
8     52. la Prosperitat   26.515   60,0  
8     53. la Trinitat Nova   7.692   38,9  
8     54. Torre Baró   2.178   52,4  
8     55. Ciutat Meridiana   10.709   37,5  
8     56. Vallbona   1.329   52,6  
9     57. la Trinitat Vella   10.487   52,2  
9     58. Baró de Viver   2.393   52,4  
9     59. el Bon Pastor   12.990   67,3  
9     60. Sant Andreu   56.204   77,6  
9     61. la Sagrera   29.038   72,9  
9     62. el Congrés i els Indians   14.112   72,3  
9     63. Navas   21.728   77,0  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.232   81,2  
10     65. el Clot   27.201   78,2  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.147   88,9  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.322   146,6  
10     68. el Poblenou   32.816   89,8  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   12.701   127,4  
10     70. el Besòs i el Maresme   23.732   52,4  
10     71. Provençals del Poblenou   19.952   80,4  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.152   63,5  
10     73. la Verneda i la Pau   29.201   56,8  
          No consta   145   -  
 
Nota: El càlcul de l'índex de l'any 2012 incorpora novetats metodològiques en disposar de noves dades per barris. A fi de permetre una comparació homogènia, s'han recalculat els valors de 2011 aplicant els nous criteris. Per exercicis anteriors aquestes noves variables no estan disponibles i per tant la comparativa pot no ser suficientment acurada.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: http://barcelonaeconomia.bcn.cat/, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.
Per la població, lectura del Padró Municipal d'Habitants, 30 juny 2012.