1. Renda tributària mitjana. Per persona (€/Any)
2. Per barri
Dte.     Barris   2015   2016   2017  
                       
BARCELONA             14.951   15.389   15.755  
                       
1     1. el Raval   8.316   8.547   8.988  
1     2. el Barri Gòtic   11.327   11.496   11.993  
1     3. la Barceloneta   10.829   11.135   11.517  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   11.490   12.039   12.625  
2     5. el Fort Pienc   15.517   15.859   16.364  
2     6. la Sagrada Família   15.345   15.648   15.971  
2     7. la Dreta de l'Eixample   19.694   20.483   20.896  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   18.171   18.539   19.236  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   17.011   17.359   17.847  
2     10. Sant Antoni   15.109   15.541   15.991  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   10.935   11.190   11.622  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   9.000   9.405   9.913  
3     13. la Marina de Port   11.526   11.827   12.028  
3     14. la Font de la Guatlla   13.931   14.148   14.690  
3     15. Hostafrancs   13.241   13.608   13.941  
3     16. la Bordeta   13.346   13.730   14.136  
3     17. Sants - Badal   13.389   13.439   13.717  
3     18. Sants   14.612   14.962   15.323  
4     19. les Corts   19.763   20.911   21.214  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   17.884   18.975   19.221  
4     21. Pedralbes   26.757   28.233   28.391  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   18.041   19.803   19.618  
5     23. Sarrià   23.498   24.285   25.227  
5     24. les Tres Torres   27.809   29.158   29.684  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   23.980   25.092   26.200  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   24.785   25.760   26.675  
5     27. el Putxet i el Farró   20.199   21.289   21.779  
6     28. Vallcarca i els Penitents   17.895   18.029   18.096  
6     29. el Coll   13.668   13.884   14.326  
6     30. la Salut   16.987   17.182   17.818  
6     31. la Vila de Gràcia   15.335   15.754   16.311  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   16.774   17.226   17.575  
7     33. el Baix Guinardó   14.813   15.058   15.254  
7     34. Can Baró   13.544   13.769   14.150  
7     35. el Guinardó   14.264   14.600   14.872  
7     36. la Font d'en Fargues   16.728   17.501   17.528  
7     37. el Carmel   10.425   10.713   10.945  
7     38. la Teixonera   11.625   11.911   12.191  
7     39. Sant Genís dels Agudells   12.718   12.570   13.088  
7     40. Montbau   13.793   13.811   13.977  
7     41. la Vall d'Hebron   15.645   16.286   16.525  
7     42. la Clota   12.249   13.653   13.148  
7     43. Horta   13.764   14.086   14.472  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   13.322   13.586   13.733  
8     45. Porta   12.087   12.274   12.384  
8     46. el Turó de la Peira   9.957   10.186   10.275  
8     47. Can Peguera   9.047   9.459   9.626  
8     48. la Guineueta   13.441   13.619   13.919  
8     49. Canyelles   12.359   12.752   12.804  
8     50. les Roquetes   9.087   9.321   9.538  
8     51. Verdun   9.907   10.072   10.228  
8     52. la Prosperitat   11.004   11.129   11.327  
8     53. la Trinitat Nova   8.344   8.667   8.900  
8     54. Torre Baró   7.715   7.861   8.144  
8     55. Ciutat Meridiana   7.692   7.686   7.777  
8     56. Vallbona   8.241   8.446   8.559  
9     57. la Trinitat Vella   8.362   8.646   8.793  
9     58. Baró de Viver   8.030   8.504   8.666  
9     59. el Bon Pastor   10.593   10.950   11.192  
9     60. Sant Andreu   14.431   14.735   14.984  
9     61. la Sagrera   13.517   13.865   14.137  
9     62. el Congrés i els Indians   13.493   13.753   14.030  
9     63. Navas   13.709   14.124   14.376  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   14.206   14.597   14.847  
10     65. el Clot   13.763   14.207   14.413  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.441   14.797   15.215  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   21.724   21.899   22.193  
10     68. el Poblenou   14.556   14.909   15.401  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   16.591   17.060   17.221  
10     70. el Besòs i el Maresme   9.230   9.466   9.620  
10     71. Provençals del Poblenou   13.131   13.696   14.030  
10     72. Sant Martí de Provençals   12.846   13.145   13.413  
10     73. la Verneda i la Pau   11.698   11.987   12.094  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de renda i de població de l'Atlas de distribución de renta de los hogares. Instituto Nacional de Estadística.
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades.