1. Consum
3. Evolució mensual del consum d'aigua. 1995-2021
Període          TOTAL   Domèstic   Comerç i   
Indústria  
Serveis  
Ajuntament  
                      
Any 1995          119.318.630   75.739.023   33.428.112   10.151.495  
Any 1996          115.716.172   74.334.743   32.672.264   8.709.165  
Any 1997          116.217.266   74.830.966   33.413.409   7.972.891  
Any 1998          116.353.017   74.523.420   33.472.525   8.357.072  
Any 1999          114.463.779   72.930.413   33.042.749   8.490.617  
                      
Any 2000          115.129.927   74.043.647   32.971.909   8.114.371  
     Gener     11.419.599   7.686.184   3.139.986   593.429  
     Febrer     8.658.719   5.942.068   2.108.414   608.237  
     Març     9.044.661   5.864.622   2.506.078   673.961  
     Abril     10.912.590   7.189.097   3.110.204   613.289  
     Maig     8.427.450   5.757.339   2.170.754   499.357  
     Juny     9.540.435   5.908.513   2.817.983   813.939  
     Juliol     11.832.476   7.633.472   3.488.610   710.394  
     Agost     8.647.609   5.455.425   2.491.390   700.794  
     Setembre     8.785.934   5.312.442   2.664.142   809.350  
     Octubre     10.356.247   6.325.912   3.363.086   667.249  
     Novembre     8.189.847   5.264.268   2.348.597   576.982  
     Desembre     9.314.360   5.704.305   2.762.665   847.390  
                      
Any 2001          114.543.509   73.447.730   32.936.448   8.159.331  
     Gener     10.993.270   7.380.490   3.047.021   565.759  
     Febrer     8.038.158   5.648.660   1.955.301   434.197  
     Març     8.691.666   5.662.236   2.412.939   616.491  
     Abril     10.822.372   7.115.627   3.125.735   581.010  
     Maig     8.577.309   5.752.477   2.277.319   547.513  
     Juny     9.611.333   5.966.370   2.832.136   812.827  
     Juliol     12.073.295   7.613.338   3.621.170   838.787  
     Agost     8.818.817   5.607.145   2.528.235   683.437  
     Setembre     9.060.905   5.356.999   2.787.539   916.367  
     Octubre     10.512.536   6.418.759   3.413.980   679.797  
     Novembre     7.931.763   5.138.695   2.222.226   570.842  
     Desembre     9.412.085   5.786.934   2.712.847   912.304  
                      
Any 2002          112.749.347   73.683.706   32.246.871   6.818.770  
     Gener     10.819.999   7.330.131   2.991.237   498.631  
     Febrer     10.137.424   7.432.288   2.195.069   510.067  
     Març     8.069.378   5.073.010   2.498.584   497.784  
     Abril     8.394.761   5.703.127   2.252.060   439.574  
     Maig     9.263.686   6.367.250   2.495.361   401.075  
     Juny     9.245.179   5.752.525   2.983.512   509.142  
     Juliol     10.117.574   6.740.549   2.719.267   657.758  
     Agost     9.997.859   6.437.976   2.881.737   678.146  
     Setembre     9.111.012   5.428.954   3.024.898   657.160  
     Octubre     9.185.655   6.016.625   2.593.893   575.137  
     Novembre     9.563.462   5.761.426   3.090.651   711.385  
     Desembre     8.843.358   5.639.845   2.520.602   682.911  
                      
Any 2003          114.530.984   74.043.782   32.638.959   7.848.243  
     Gener     10.839.669   7.757.153   2.591.730   490.786  
     Febrer     9.709.043   6.730.609   2.527.646   450.788  
     Març     9.275.879   5.906.707   2.868.204   500.968  
     Abril     9.168.082   6.339.447   2.290.384   538.251  
     Maig     9.254.605   6.085.573   2.633.707   535.325  
     Juny     9.264.399   5.816.176   2.861.554   586.669  
     Juliol     11.120.271   7.298.015   2.890.812   931.444  
     Agost     9.431.017   5.594.213   2.985.822   850.982  
     Setembre     9.600.821   5.460.691   3.223.925   916.205  
     Octubre     10.533.976   6.819.216   2.801.004   913.756  
     Novembre     9.334.215   6.002.554   2.725.718   605.943  
     Desembre     6.999.007   4.233.428   2.238.453   527.126  
                      
Any 2004          113.493.650   73.528.264   32.354.329   7.611.057  
     Gener     10.359.670   7.089.733   2.759.227   510.710  
     Febrer     9.067.691   6.302.704   2.274.737   490.250  
     Març     11.043.180   7.082.388   3.368.140   592.652  
     Abril     8.439.457   6.124.164   1.864.139   451.154  
     Maig     8.996.021   6.119.788   2.390.400   485.833  
     Juny     9.561.984   5.872.618   3.022.829   666.537  
     Juliol     11.092.605   7.446.384   2.882.130   764.091  
     Agost     9.270.333   5.690.197   2.815.815   764.321  
     Setembre     8.951.915   5.438.781   2.796.163   716.971  
     Octubre     10.251.341   6.105.964   3.173.875   971.502  
     Novembre     10.231.182   6.470.808   3.057.324   703.050  
     Desembre     6.228.271   3.784.735   1.949.550   493.986  
                      
Any 2005          109.573.979   71.284.219   31.751.456   6.538.304  
     Gener     9.948.777   6.576.922   2.715.042   656.813  
     Febrer     9.878.497   6.939.635   2.395.732   543.130  
     Març     9.625.962   6.341.902   2.815.990   468.070  
     Abril     9.090.918   6.221.138   2.334.254   535.526  
     Maig     9.610.643   6.426.149   2.625.603   558.891  
     Juny     9.265.689   5.619.531   3.052.706   593.452  
     Juliol     10.102.881   6.671.605   2.737.591   693.685  
     Agost     8.552.741   5.452.508   2.586.570   513.663  
     Setembre     9.341.825   5.675.648   3.072.677   593.500  
     Octubre     9.046.895   5.913.427   2.572.629   560.839  
     Novembre     8.628.818   5.648.978   2.590.835   389.005  
     Desembre     6.480.333   3.796.776   2.251.827   431.730  
                      
Any 2006          107.122.725   69.203.724   31.662.382   6.256.619  
     Gener     10.788.365   7.386.079   2.909.807   492.479  
     Febrer     8.290.973   5.935.352   2.102.752   252.869  
     Març     9.645.308   6.404.345   2.802.442   438.521  
     Abril     7.420.533   4.983.643   2.081.623   355.267  
     Maig     9.929.308   6.560.526   2.796.719   572.063  
     Juny     9.473.365   5.793.605   3.074.599   605.161  
     Juliol     10.342.420   6.739.967   2.841.721   760.732  
     Agost     7.791.272   4.885.344   2.387.931   517.997  
     Setembre     8.675.689   5.416.439   2.696.617   562.633  
     Octubre     9.469.538   5.788.870   2.954.191   726.477  
     Novembre     8.247.241   5.122.482   2.603.869   520.890  
     Desembre     7.048.713   4.187.072   2.410.111   451.530  
                      
Any 2007          103.771.219   66.642.336   30.754.825   6.374.058  
     Gener     10.625.050   6.959.700   3.213.824   451.526  
     Febrer     8.659.094   6.251.119   1.907.979   499.996  
     Març     9.082.300   6.002.121   2.591.667   488.512  
     Abril     8.698.205   5.725.593   2.523.743   448.869  
     Maig     8.631.679   5.560.575   2.499.636   571.468  
     Juny     8.771.153   5.819.586   2.526.770   424.797  
     Juliol     10.316.668   6.369.794   3.194.868   752.006  
     Agost     8.362.681   5.203.687   2.495.997   662.997  
     Setembre     7.913.819   4.721.118   2.705.052   487.649  
     Octubre     9.240.952   6.166.873   2.449.085   624.994  
     Novembre     7.785.807   4.879.820   2.412.253   493.734  
     Desembre     5.683.811   2.982.350   2.233.951   467.510  
                      
Any 2008          100.200.280   66.570.403   29.490.908   4.138.969  
     Gener     11.220.224   7.605.088   3.028.764   586.372  
     Febrer     9.310.494   6.701.216   2.263.308   345.970  
     Març     7.459.727   4.829.942   2.310.102   319.683  
     Abril     9.144.923   6.300.076   2.553.448   291.399  
     Maig     7.816.450   5.318.233   2.262.473   235.744  
     Juny     7.784.593   4.955.599   2.592.141   236.853  
     Juliol     8.838.252   6.185.761   2.389.579   262.912  
     Agost     7.650.121   4.935.915   2.363.900   350.306  
     Setembre     8.334.446   5.071.897   2.838.670   423.879  
     Octubre     8.819.827   5.834.790   2.565.542   419.495  
     Novembre     7.799.856   5.091.917   2.364.698   343.241  
     Desembre     6.021.367   3.739.969   1.958.283   323.115  
                      
Any 2009          97.588.181   65.153.434   27.782.152   4.652.595  
     Gener     9.157.476   6.454.028   2.399.453   303.995  
     Febrer     7.432.602   5.473.187   1.728.153   231.262  
     Març     9.827.531   6.626.267   2.870.704   330.560  
     Abril     7.534.760   5.505.260   1.761.777   267.723  
     Maig     7.468.062   4.809.513   2.319.394   339.155  
     Juny     7.904.050   5.223.629   2.304.096   376.325  
     Juliol     9.674.154   6.444.443   2.747.387   482.324  
     Agost     8.570.019   5.619.612   2.468.519   481.888  
     Setembre     7.601.732   4.648.651   2.388.223   564.858  
     Octubre     7.375.205   4.586.442   2.269.276   519.487  
     Novembre     8.648.302   5.988.539   2.302.319   357.444  
     Desembre     6.394.288   3.773.863   2.222.851   397.574  
                      
Any 2010          97.431.983   64.929.279   27.740.917   4.761.787  
     Gener     8.964.190   6.470.715   2.120.420   373.055  
     Febrer     8.098.688   5.784.981   2.005.837   307.870  
     Març     9.279.278   6.335.381   2.622.410   321.487  
     Abril     7.754.119   5.428.187   2.024.887   301.045  
     Maig     7.486.093   5.103.871   2.064.927   317.295  
     Juny     7.799.807   4.997.698   2.503.998   298.111  
     Juliol     9.108.103   6.258.856   2.398.146   451.101  
     Agost     8.445.819   5.443.903   2.548.836   453.080  
     Setembre     8.078.026   4.829.829   2.700.311   547.886  
     Octubre     8.344.367   5.273.973   2.522.581   547.813  
     Novembre     7.437.954   4.995.512   2.047.526   394.916  
     Desembre     6.635.539   4.006.373   2.181.038   448.128  
                      
Any 2011          97.467.042   64.580.887   27.683.554   5.202.601  
     Gener     9.521.743   6.721.013   2.417.180   383.550  
     Febrer     7.930.716   5.761.773   1.877.111   291.832  
     Març     8.416.938   5.589.323   2.438.976   388.639  
     Abril     7.579.292   5.224.218   2.009.294   345.780  
     Maig     8.002.050   5.598.682   2.068.785   334.583  
     Juny     7.988.671   4.953.835   2.588.322   446.514  
     Juliol     9.164.335   6.313.543   2.389.131   461.661  
     Agost     8.148.247   5.359.333   2.350.747   438.167  
     Setembre     8.698.131   5.346.328   2.828.119   523.684  
     Octubre     8.074.835   4.951.171   2.547.206   576.458  
     Novembre     7.348.242   4.826.057   2.040.747   481.438  
     Desembre     6.593.842   3.935.611   2.127.936   530.295  
                      
Any 2012          96.541.391   64.024.178   27.172.465   5.344.748  
     Gener     8.462.145   6.011.210   2.068.458   382.477  
     Febrer     9.154.905   6.606.656   2.201.363   346.886  
     Març     7.494.328   4.977.905   2.175.774   340.649  
     Abril     8.404.067   5.958.625   2.028.328   417.114  
     Maig     7.677.618   5.351.447   1.990.120   336.051  
     Juny     8.309.843   5.355.341   2.564.220   390.282  
     Juliol     8.922.955   6.024.164   2.366.668   532.123  
     Agost     7.678.197   4.970.881   2.225.814   481.502  
     Setembre     7.178.645   4.164.110   2.463.010   551.525  
     Octubre     9.084.321   5.529.165   2.868.137   687.019  
     Novembre     7.940.202   5.167.771   2.264.360   508.071  
     Desembre     6.234.165   3.906.903   1.956.213   371.049  
                      
Any 2013*          94.675.794   63.784.536   25.823.776   5.067.482  
     Gener     11.371.824   8.646.845   2.309.327   415.652  
     Febrer     8.282.750   5.705.574   2.212.190   364.986  
     Març     7.449.971   5.344.557   1.751.058   354.356  
     Abril     7.968.280   5.490.659   2.145.337   332.284  
     Maig     7.681.405   5.219.379   2.112.284   349.742  
     Juny     7.632.933   5.058.058   2.182.502   392.373  
     Juliol     8.221.020   5.279.075   2.482.439   459.506  
     Agost     8.065.524   5.162.085   2.410.577   492.862  
     Setembre     6.704.583   4.414.481   1.833.347   456.755  
     Octubre     8.765.432   5.254.603   2.821.072   689.757  
     Novembre     7.827.236   5.296.184   2.106.629   424.423  
     Desembre     4.704.836   2.913.036   1.457.014   334.786  
                      
Any 2014          91.390.604   61.066.772   25.252.255   5.071.577  
     Gener     10.238.161   7.299.741   2.433.118   505.302  
     Febrer     7.069.056   5.141.441   1.689.958   237.657  
     Març     7.623.769   5.240.654   1.970.233   412.882  
     Abril     6.036.362   4.105.773   1.618.265   312.324  
     Maig     9.058.362   6.077.864   2.509.606   470.892  
     Juny     7.523.887   4.938.321   2.153.587   431.979  
     Juliol     8.720.545   5.771.110   2.436.433   513.002  
     Agost     7.455.298   4.701.240   2.311.203   442.855  
     Setembre     7.085.887   4.494.279   2.129.672   461.936  
     Octubre     8.439.633   5.424.437   2.474.854   540.342  
     Novembre     6.809.770   4.709.749   1.703.041   396.980  
     Desembre     5.329.874   3.162.163   1.822.285   345.426  
                      
Any 2015          93.251.934   61.800.804   25.845.155   5.605.975  
     Gener     10.771.225   7.631.064   2.608.985   531.176  
     Febrer     6.953.420   5.088.163   1.573.722   291.535  
     Març     7.096.442   4.770.352   1.941.645   384.445  
     Abril     8.350.619   5.853.733   2.104.951   391.935  
     Maig     7.289.502   4.844.555   2.019.090   425.857  
     Juny     7.716.490   5.122.348   2.190.614   403.528  
     Juliol     9.180.677   5.811.595   2.712.772   656.310  
     Agost     7.921.470   4.891.993   2.417.265   612.212  
     Setembre     6.719.226   4.420.810   1.826.717   471.699  
     Octubre     8.063.147   5.102.813   2.386.355   573.979  
     Novembre     7.844.740   5.049.222   2.289.261   506.257  
     Desembre     5.344.976   3.214.156   1.773.778   357.042  
                      
Any 2016          95.405.523   63.140.718   26.391.398   5.873.407  
     Gener     10.744.622   7.613.651   2.610.473   520.498  
     Febrer     7.691.945   5.234.115   1.977.521   480.309  
     Març     7.665.680   5.402.118   1.848.012   415.550  
     Abril     8.085.011   5.223.891   2.376.988   484.132  
     Maig     7.896.215   5.486.061   1.980.532   429.622  
     Juny     8.289.618   5.140.700   2.656.274   492.644  
     Juliol     8.025.314   5.627.786   1.896.415   501.113  
     Agost     8.769.359   5.204.388   2.992.594   572.377  
     Setembre     7.356.871   4.879.311   1.910.016   567.544  
     Octubre     8.000.488   4.882.882   2.469.540   648.066  
     Novembre     8.279.002   5.514.319   2.259.639   505.044  
     Desembre     4.601.398   2.931.496   1.413.394   256.508  
                      
Any 2017          96.140.334   63.633.933   26.693.531   5.812.870  
     Gener     11.042.936   7.796.812   2.713.172   532.952  
     Febrer     7.014.517   4.835.549   1.859.245   319.723  
     Març     8.297.973   5.748.565   2.111.523   437.885  
     Abril     7.208.921   4.810.711   2.021.426   376.784  
     Maig     8.511.958   5.720.638   2.338.251   453.069  
     Juny     8.797.715   5.464.052   2.736.678   596.985  
     Juliol     7.997.484   5.557.023   1.977.743   462.718  
     Agost     8.895.459   5.384.301   2.847.825   663.333  
     Setembre     6.602.160   4.477.055   1.629.761   495.344  
     Octubre     8.186.745   5.101.759   2.480.979   604.007  
     Novembre     8.344.727   5.402.975   2.380.826   560.926  
     Desembre     5.239.739   3.334.493   1.596.102   309.144  
                      
Any 2018          95.343.394   63.272.228   26.386.639   5.684.527  
     Gener     10.848.189   7.557.653   2.657.392   633.144  
     Febrer     7.124.294   5.092.392   1.722.559   309.343  
     Març     6.523.983   4.625.105   1.591.775   307.103  
     Abril     9.138.158   6.038.111   2.657.049   442.998  
     Maig     8.037.141   5.466.117   2.087.520   483.504  
     Juny     7.411.635   4.997.033   2.105.153   309.449  
     Juliol     9.187.078   5.938.794   2.570.611   677.673  
     Agost     7.986.947   5.179.939   2.303.635   503.373  
     Setembre     6.861.877   4.205.534   2.061.445   594.898  
     Octubre     8.869.929   5.175.324   2.969.263   725.342  
     Novembre     8.332.423   5.665.724   2.230.179   436.520  
     Desembre     5.021.740   3.330.502   1.430.058   261.180  
                      
Any 2019          96.507.923   64.091.895   26.893.442   5.522.586  
     Gener     10.658.083   7.587.581   2.585.155   485.347  
     Febrer     7.919.492   5.252.706   2.275.481   391.305  
     Març     7.265.019   5.492.365   1.494.329   278.325  
     Abril     7.331.519   4.681.250   2.242.197   408.072  
     Maig     8.476.408   5.873.762   2.185.590   417.056  
     Juny     8.323.620   5.188.617   2.614.595   520.408  
     Juliol     8.098.164   5.649.797   2.001.120   447.247  
     Agost     8.284.145   5.242.090   2.535.973   506.082  
     Setembre     6.536.750   3.987.299   2.048.941   500.510  
     Octubre     9.776.827   5.538.986   3.400.228   837.613  
     Novembre     6.320.952   4.696.650   1.307.195   317.107  
     Desembre     7.516.944   4.900.792   2.202.638   413.514  
                      
Any 2020          91.197.728   67.061.653   19.145.062   4.991.013  
     Gener     8.944.603   6.180.780   2.306.624   457.199  
     Febrer     7.696.485   5.184.353   2.157.494   354.638  
     Març     7.911.399   5.541.056   1.979.872   390.471  
     Abril     6.906.064   5.040.859   1.683.126   182.079  
     Maig     7.258.870   5.976.195   1.123.139   159.536  
     Juny     7.295.800   5.884.721   1.060.912   350.167  
     Juliol     8.281.594   6.482.466   1.261.794   537.334  
     Agost     7.486.896   5.528.522   1.469.760   488.614  
     Setembre     7.057.361   5.049.517   1.494.046   513.798  
     Octubre     7.139.875   4.904.937   1.643.100   591.838  
     Novembre     7.986.732   5.930.446   1.580.709   475.577  
     Desembre     7.232.049   5.357.801   1.384.486   489.762  
                      
Any 2021          7.506.368   5.801.619   1.331.520   373.229  
     Gener     7.506.368   5.801.619   1.331.520   373.229  
 
Nota: Les quantitats venen donades en m3.
Les dades mensuals del 2013 no són comparables amb les del 2012, per un canvi en el sistema de facturació.
 
Font: Societat General d'Aigües de Barcelona. SA.