2. Densitat de població (hab/ha)
7. Any 2016
Dte.     Barris   Població   Superfície  
(ha)  
Densitat  
(hab/ha)  
Densitat neta  
(hab/ha)  
                         
BARCELONA             1.608.746   10.215,9   157   622  
                         
1     1. el Raval   47.129   109,8   429   948  
1     2. el Barri Gòtic   15.614   84,2   185   457  
1     3. la Barceloneta   15.021   131,4   114   1113  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.306   111,4   200   689  
2     5. el Fort Pienc   31.653   92,9   341   948  
2     6. la Sagrada Família   51.322   105,1   488   1002  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.644   212,3   206   383  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.854   123,4   339   625  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.648   133,8   431   883  
2     10. Sant Antoni   38.184   80,1   477   924  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   40.055   460,5   87   1039  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca (2)   1.143   1.428,4   1   32  
3     13. la Marina de Port   30.385   125,5   242   774  
3     14. la Font de la Guatlla   10.302   30,2   341   903  
3     15. Hostafrancs   15.889   41,0   387   710  
3     16. la Bordeta   18.512   57,7   321   897  
3     17. Sants - Badal   23.906   41,1   582   951  
3     18. Sants   40.785   109,8   372   734  
4     19. les Corts   45.932   141,3   325   704  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.848   190,3   125   731  
4     21. Pedralbes   11.862   270,2   44   144  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.632   1.152,2   4   52  
5     23. Sarrià   24.799   304,2   82   258  
5     24. les Tres Torres   16.473   78,8   209   387  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.665   223,5   115   313  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.089   165,9   284   493  
5     27. el Putxet i el Farró   29.368   84,6   347   552  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.591   120,9   129   333  
6     29. el Coll   7.391   35,8   207   596  
6     30. la Salut   13.118   64,3   204   684  
6     31. la Vila de Gràcia   50.584   132,6   381   606  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.234   65,0   527   888  
7     33. el Baix Guinardó   25.547   56,0   456   1077  
7     34. Can Baró   8.965   38,4   234   625  
7     35. el Guinardó   36.136   130,8   276   693  
7     36. la Font d'en Fargues   9.400   65,7   143   238  
7     37. el Carmel   31.355   94,2   333   795  
7     38. la Teixonera   11.277   33,7   335   599  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.725   171,6   39   372  
7     40. Montbau   5.053   204,7   25   441  
7     41. la Vall d'Hebron   5.686   73,6   77   732  
7     42. la Clota   583   17,8   33   95  
7     43. Horta   26.541   308,2   86   419  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.508   56,7   450   880  
8     45. Porta   24.519   84,1   292   697  
8     46. el Turó de la Peira   15.364   35,4   434   1144  
8     47. Can Peguera   2.258   12,0   189   373  
8     48. la Guineueta   15.043   61,1   246   674  
8     49. Canyelles   6.923   79,3   87   622  
8     50. les Roquetes   15.398   64,2   240   846  
8     51. Verdun   12.260   23,7   516   859  
8     52. la Prosperitat   26.167   59,5   440   957  
8     53. la Trinitat Nova   7.257   56,0   130   577  
8     54. Torre Baró   2.791   176,8   16   132  
8     55. Ciutat Meridiana   10.041   35,5   283   663  
8     56. Vallbona   1.352   59,8   23   199  
9     57. la Trinitat Vella   10.032   81,0   124   790  
9     58. Baró de Viver   2.507   23,0   109   641  
9     59. el Bon Pastor   12.589   188,2   67   704  
9     60. Sant Andreu   56.683   184,1   308   738  
9     61. la Sagrera   28.796   97,2   296   728  
9     62. el Congrés i els Indians   14.044   40,7   345   730  
9     63. Navas   22.080   42,3   522   981  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.104   74,2   514   887  
10     65. el Clot   26.898   69,6   386   1139  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.838   111,4   133   745  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.335   94,3   99   386  
10     68. el Poblenou   33.586   154,5   217   789  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.397   123,7   108   582  
10     70. el Besòs i el Maresme   22.746   127,4   178   888  
10     71. Provençals del Poblenou   20.369   110,5   184   1511  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.010   74,5   349   1149  
10     73. la Verneda i la Pau   28.645   112,3   255   714  
 
Nota: Densitat neta: població/superfície residencial (hab/ha).
(1) Inclou la superfície de l'AEI Parc MontjuÏc (366.1 ha).
(2) Inclou la superfície de l'AEI Zona Franca (1.353,1 ha).
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Informació de base i cartografia. IMI-Hàbitat Urbà.
Població Oficial a 1 de gener de 2016. INE