9. Parc d'autom˛bils
9.1. Tipologia dels vehicles. 2006-2010
Tipologia   2006   %   2007   %   2008   %   2009   %   2010   %  
                           
TOTAL    978.448   100,0   991.151   100,0   990.166   100,0   981.903   100,0   981.580   100,0  
                           
Turismes   616.814   63,0   617.022   62,3   608.830   61,5   599.534   61,5   597.618   60,9  
Motos   173.190   17,7   184.888   18,7   193.902   19,6   199.407   19,6   205.705   21,0  
Ciclomotors   93.067   9,5   93.783   9,5   93.382   9,4   90.934   9,4   88.391   9,0  
Furgonetes   42.342   4,3   42.234   4,3   38.968   3,9   36.175   3,9   33.451   3,4  
Camions   32.108   3,3   31.257   3,2   30.131   3,0   28.520   3,0   27.006   2,8  
Tractor-arrossegador   3.295   0,3   3.416   0,3   3.521   0,4   3.402   0,4   3.344   0,3  
Remolcs   8.563   0,9   8.947   0,9   9.365   0,9   9.194   0,9   8.978   0,9  
Autocars   2.297   0,2   2.398   0,2   2.448   0,2   2.487   0,2   2.433   0,2  
Altres   5.966   0,6   6.259   0,6   6.212   0,6   6.162   0,6   5.823   0,6  
No consta   806   0,1   947   0,1   3.407   0,3   6.088   0,3   8.831   0,9  
 
Font: Cens de vehicles. Departament d'EstadÝstica. Ajuntament de Barcelona.