4. Finances derivades del joc
4.2. Loteries de Catalunya. 2014-2018
             Vendes (milions €)   Import premis   
adjudicats (milions €)  
                
2014        62,1   52,8  
2015        73,1   63,9  
2016        79,8   69,7  
2017        68,2   56,8  
                
2018        55,3   46,9  
     Loto Ràpid   0,7   0,4  
     Lotto 6/49+Jòquer+Combi3   3,3   2,0  
     Trio   0,7   0,4  
     Super 10   0,2   0,1  
     Loto Express   0,3   0,2  
     Supertoc   3,3   1,8  
     Binjocs    38,9   37,0  
     La Grossa    8,0   5,0  
 
Nota: La xifra de premis adjudicats és una variable estimativa amb relació al % mitjà de premis per cada joc.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Tributs i Joc.