3. Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
3.2. Tipus de fets coneguts per districtes. Regió Policial Metropolitana Barcelona. 2013-2017
Tipus de fets coneguts        BARCELONA   1.Ciutat  
Vella  
2.Eixample   3.Sants-  
Montjuïc  
4.Les Corts   5.Sarrià-  
Sant Gervasi  
6.Gràcia   7.Horta-  
Guinardó  
8.Nou  
Barris  
9.Sant  
Andreu  
10.Sant  
Martí  
Districte  
desconegut  
                                    
2013        174.274   41.277   39.032   19.855   7.481   9.232   7.369   7.263   8.784   9.947   21.413   2.621  
2014        171.584   39.965   39.985   19.724   6.721   8.801   7.452   7.401   8.484   10.007   20.716   2.328  
2015        171.721   38.581   41.118   20.085   6.826   8.806   7.609   7.606   8.513   10.024   20.377   2.176  
2016        173.284   40.822   41.726   18.984   7.244   9.042   7.205   7.701   8.512   9.652   20.409   1.987  
                                    
2017        186.829   44.241   46.210   20.219   7.444   9.252   7.731   7.871   8.627   10.657   22.417   2.160  
                                    
De l’homicidi i les seves formes        69   31   4   2   4   3   1   1   9   3   11   0  
     Assassinat consumat   14   14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Assassinat temptativa   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0  
     Homicidi consumat   14   7   1   0   0   2   0   0   1   0   3   0  
     Homicidi per imprudència   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Homicidi temptativa   35   10   1   2   3   1   1   1   6   3   7   0  
     Inducció i cooperació al suïcidi   3   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0  
De les falsedats        878   94   191   164   69   44   47   40   58   59   99   13  
     De la usurpació de l'estat civil   131   9   23   11   2   16   20   13   6   8   16   7  
     Falsedats documentals   456   49   85   120   37   13   20   21   35   37   35   4  
     Falsificació de moneda i efectes timbrats   152   22   28   14   17   7   4   3   9   14   33   1  
     Usurpació de funcions publiques i intrusisme   139   14   55   19   13   8   3   3   8   0   15   1  
De les lesions        6.056   1.148   1.067   770   186   365   243   369   619   484   780   25  
     Lesions   6.056   1.148   1.067   770   186   365   243   369   619   484   780   25  
De les tortures i altres delictes contra la integritat moral        147   16   30   23   2   5   5   16   13   7   30   0  
     Tortures   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Tracte degradant / vexatori   146   15   30   23   2   5   5   16   13   7   30   0  
Del tràfic d’éssers humans        9   3   4   0   0   0   0   0   0   0   1   1  
     Tràfic d'éssers humans   9   3   4   0   0   0   0   0   0   0   1   1  
Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic        172.656   41.507   43.811   18.304   6.967   8.522   7.163   6.963   7.168   9.548   20.623   2.080  
     Administració deslleial   6   1   1   1   0   0   1   1   0   0   1   0  
     Apropiació indeguda   2.434   906   497   321   70   59   64   60   104   108   233   12  
     Blanqueig de capitals   7   0   2   1   0   0   0   0   0   0   2   2  
     Corrupció als negocis   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  
     Danys   10.525   1.105   1.784   1.117   489   763   639   844   893   1.086   1.751   54  
     Defraudacions   8   1   3   1   1   1   1   0   0   0   0   0  
     Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues   93   16   15   10   1   5   0   14   8   13   11   0  
     Estafes   13.593   1.324   2.904   1.456   743   1.463   1.035   1.022   918   943   1.747   38  
     Extorsió   24   2   5   4   0   2   2   2   2   2   3   0  
     Furt   111.966   32.951   32.125   11.610   4.074   3.951   3.856   2.712   2.826   4.731   11.426   1.704  
     Ocupació immobles   1.115   301   79   162   7   16   43   102   159   137   108   1  
     Propietat industrial   60   11   15   0   1   0   8   4   14   4   3   0  
     Propietat intel·lectual   13   1   6   0   1   2   1   0   2   0   0   0  
     Receptació i altres conductes afins   249   66   52   40   7   4   4   13   14   10   36   3  
     Robatori amb força   9.408   1.477   1.821   949   396   809   591   834   628   762   1.130   11  
     Robatori amb força interior vehicle   7.702   668   1.144   1.002   537   230   206   511   644   800   1.858   102  
     Robatori amb violència i/o intimidació   10.699   2.445   2.295   1.193   361   483   312   469   667   608   1.730   136  
     Robatori i furt d'us de vehicle   4.694   213   1.055   429   279   732   398   371   284   336   581   16  
     Societaris   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  
     Usurpació   58   19   8   8   0   2   2   4   5   7   3   0  
Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers        1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Contra els drets dels ciutadans estrangers   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Delictes contra l’honor        44   3   10   7   2   10   3   3   3   1   2   0  
     Calumnia   6   1   0   1   0   1   0   1   0   1   1   0  
     Injúria   38   2   10   6   2   9   3   2   3   0   1   0  
Delictes contra la Constitució        50   11   10   7   2   2   3   5   4   0   3   3  
     Contra exercici drets fonamentals i llibertats públiques   42   9   7   7   2   2   2   5   4   0   2   2  
     Contra les institucions de l'Estat i divisió de poders   3   0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0  
     Reunió, manifestació il·lícita   5   2   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1  
Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili        463   66   84   68   33   28   25   35   40   39   45   0  
     Descobriment i revelació de secrets   300   21   57   44   32   25   16   23   27   26   29   0  
     Entrada en habitatge aliè   163   45   27   24   1   3   9   12   13   13   16   0  
Delictes contra la llibertat        3.285   503   507   452   91   174   137   267   442   293   408   11  
     Amenaces   2.614   406   381   357   68   135   111   206   366   238   336   10  
     Coaccions   628   93   118   81   22   39   22   59   73   49   71   1  
     Detenció il·legal   40   4   7   14   1   0   2   2   3   6   1   0  
     Segrest   3   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals        607   100   122   73   15   32   24   31   59   48   87   16  
     Abusos sexuals   327   55   72   31   8   15   17   16   31   27   46   9  
     Agressions sexuals   212   38   38   29   5   11   6   13   25   13   28   6  
     Assetjament sexual   7   1   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Exhibicionisme i provocació sexual   36   3   4   7   1   5   0   1   2   5   8   0  
     Relatius a la prostitució   25   3   4   4   1   1   1   1   1   3   5   1  
Delictes contra l'Administració de justícia        659   81   86   118   24   22   24   41   63   72   127   1  
     Acusació, denúncia falsa i simulació de delictes   117   13   21   27   10   5   5   7   8   7   14   0  
     Encobriment   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional   35   10   3   6   1   2   1   1   4   2   5   0  
     Prevaricació    1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Realització arbitrària del propi dret   9   0   1   1   0   0   0   2   3   1   1   0  
     Trencament de condemna   496   58   61   82   13   15   18   31   48   62   107   1  
Delictes contra l'Administració pública        6   2   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Infidelitat custòdia documents i violació secrets   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Malversació   3   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Prevaricació de funcionaris públics   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Suborn   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Delictes contra les relacions familiars        194   13   16   15   10   5   7   35   43   25   25   0  
     Contra els drets i deures familiars   194   13   16   15   10   5   7   35   43   25   25   0  
Delictes contra l'ordre públic        772   192   172   105   25   21   33   43   55   47   71   8  
     Altres delictes contra l'ordre públic   700   183   164   93   23   17   26   36   48   41   65   4  
     Desordres públics   33   7   6   7   0   1   3   2   1   3   2   1  
     Organitzacions i grups criminals   39   2   2   5   2   3   4   5   6   3   4   3  
Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social        5   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Hisenda pública i seguretat social   5   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Dels delictes contra els drets dels treballadors        7   1   2   1   0   1   0   0   0   0   2   0  
     Contra els drets dels treballadors   7   1   2   1   0   1   0   0   0   0   2   0  
Dels delictes contra la seguretat col·lectiva        895   466   87   98   14   18   15   19   50   29   97   2  
     Contra la salut pública   879   462   85   96   13   17   14   19   47   29   96   1  
     Incendi   13   4   1   2   1   1   1   0   2     1   0  
     Risc catastròfic   3   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1  
Dels delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient        26   3   2   8   0   0   1   3   1   2   6   0  
     Contra el patrimoni històric   2   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Contra els recursos naturals i el medi ambient   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Protecció de la flora, fauna i animals domèstics   22   1   1   7   0   0   1   3   1   2   6   0  
Faltes contra el patrimoni        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Faltes contra les persones        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.