1. Equipaments esportius
1.4. Abonats a les instalˇlacions esportives municipals per districtes. 2014-2018
Districtes   Instalˇlació   2014   2015   2016   2017   2018  
                   
BARCELONA     178.295   182.230   187.721   190.110   192.897  
                   
1. Ciutat Vella   CEM Sant Sebastiŕ   9.215   9.686   9.939   11.173   11.395  
1. Ciutat Vella   CEM Marítim   5.567   6.163   6.114   6.122   6.241  
1. Ciutat Vella   CEM El Raval-Can Ricart   4.847   4.954   5.036   4.540   4.369  
1. Ciutat Vella   CEM Frontó Colom   1.275   1.339   1.362   1.241   1.218  
1. Ciutat Vella   CEM Parc de la Ciutadella    2.445   2.536   2.578   2.388   2.227  
2. Eixample   CEM Sagrada Família   7.867   8.141   8.780   8.837   8.981  
2. Eixample   CEM Aiguajoc- Borrell   4.068   3.956   3.968   4.184   4.278  
2. Eixample   CEM Estació del Nord   4.360   4.361   4.626   4.333   4.148  
2. Eixample   CEM Joan Miró   4.864   5.088   5.590   5.734   5.643  
2. Eixample   CEM Piscina Sant Jordi   3.211   2.916   2.989   3.000   2.839  
3. Sants-Montjuďc   CEM Espanya Industrial   7.414   7.227   7.297   6.947   6.341  
3. Sants-Montjuďc   CEM Piscines Bernat Picornell-Montjuďc   6.179   6.215   6.341   6.040   6.047  
3. Sants-Montjuďc   CEM La Bordeta   2.996   3.008   3.319   3.372   3.342  
3. Sants-Montjuďc   Pistes Municipals de Tennis de Montjuďc   447   447   521   449   436  
3. Sants-Montjuďc   Estadi Municipal d'Atletisme Joan Serrahima   109   70   67   63   63  
3. Sants-Montjuďc   Centre Municipal d'Escalada La Foixarda   391   530   397   487   584  
3. Sants-Montjuďc   Pista Municipal d'Aeromodelisme   -   -   222   239   378  
4. Les Corts   CEM Les Corts   9.206   9.449   9.749   10.793   11.130  
5. Sarriŕ-St. Gervasi    CEM Can Caralleu   7.477   7.447   7.752   7.834   8.026  
5. Sarriŕ-St. Gervasi    CEM Putget   4.364   3.941   4.297   4.011   3.992  
5. Sarriŕ-St. Gervasi    Centre Municipal d'Esgrima Reina Elisenda   342   344   364   366   366  
6. Grŕcia   CEM Perill   6.146   6.179   6.215   6.280   6.553  
6. Grŕcia   CEM Claror   7.320   7.575   7.706   7.809   8.066  
6. Grŕcia   CEM Sardenya   6.824   6.477   6.997   6.949   6.857  
6. Grŕcia   CEM Can Toda   4.750   4.792   4.811   4.965   4.842  
7. Horta-Guinardó   CEM Guinardó   3.555   3.683   4.194   4.749   4.745  
7. Horta-Guinardó   CEM Carmel   2.377   2.462   2.218   2.334   2.542  
7. Horta-Guinardó   CEM Horta   3.475   3.179   2.959   3.021   3.671  
7. Horta-Guinardó   CEM Olímpics Vall d'Hebron   1.584   1.535   1.706   1.734   1.893  
7. Horta-Guinardó   Centre Municipal de Tennis de la Vall d'Hebron   939   945   1.032   1.157   1.226  
7. Horta-Guinardó   CEM Mundet    511   528   463   441   664  
8. Nou Barris   CEM Can Dragó   4.897   6.276   6.442   6.682   7.210  
8. Nou Barris   CEM Can Cuyŕs   595   621   716   840   977  
8. Nou Barris   CEM Artesania   2.156   2.222   2.244   2.332   2.477  
8. Nou Barris   CEM Turó de la Peira (1)   383   319   -   -   -  
8. Nou Barris   CEM Cotxeres Borbó    8.628   9.185   9.158   9.116   8.953  
9. Sant Andreu   CEM Sant Andreu - Sagrera    2.827   2.770   3.020   3.061   2.847  
9. Sant Andreu   CEM Trinitat Vella   1.042   956   1.126   1.022   1.533  
9. Sant Andreu   CEM Bon Pastor   980   1.080   1.087   1.101   1.178  
10.Sant Martí   CEM Bac de Roda   10.556   10.324   10.481   10.762   11.014  
10.Sant Martí   CEM Can Felipa   4.725   4.831   5.043   4.967   5.016  
10.Sant Martí   CEM Nova Icŕria   3.504   3.716   4.081   4.115   4.061  
10.Sant Martí   CEM Vintró   3.281   3.695   3.658   3.613   3.461  
10.Sant Martí   CEM Maresme   3.305   3.407   3.396   3.436   3.616  
10.Sant Martí   CEM Júpiter   3.678   3.786   3.898   4.046   4.113  
10.Sant Martí   CEM La Verneda   1.977   1.920   2.105   2.249   2.223  
10.Sant Martí   Centre Municipal de Vela    1.049   1.353   1.323   817   758  
10.Sant Martí   Base Nŕutica Municipal de la Mar Bella   204   198   206   201   174  
10.Sant Martí   Complex Esportiu Municipal Mar Bella   113   111   128   158   183  
 
(1) El 2016, el CEM Turó de la Peira s'ha enderrocat per construir un nou equipament.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports.