15. Comunitats de culte
15.1. Centres de culte per districtes. 2014-2018
Comunitats        BARCELONA   1. Ciutat  
Vella  
2. Eixample   3. Sants-  
Montjuïc  
4. Les  
Corts  
5. Sarrià-  
St. Gervasi  
6. Gràcia   7. Horta-  
Guinardó  
8. Nou  
Barris  
9. Sant  
Andreu  
10. Sant  
Martí  
                                  
2014        506   58   64   58   19   57   46   55   53   42   54  
2015        513   60   62   60   18   58   44   54   57   41   59  
2016        542   62   63   64   17   58   45   57   57   50   69  
2017        563   63   66   68   17   59   46   60   63   52   69  
                                  
2018        569   65   66   68   18   60   46   60   64   53   69  
     Cristianisme catòlic (parròquies i esglésies no parroquials)   242   31   33   17   10   43   26   36   16   11   19  
     Cristianisme evangèlic (esglésies)   206   14   13   36   3   10   8   11   41   36   34  
     Cristianisme ortodox (comunitats)   8   0   4   1   1   0   1   0   0   1   0  
     Església Adventista del Setè Dia (esglésies)   5   1   1   1   0   0   0   1   0   0   1  
     Testimonis Cristians de Jehovà (salons del Regne)   16   1   2   4   0   1   1   3   2   1   1  
     Església de Jesucrist del Sants dels Darrers Dies (capelles)   2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1  
     Budisme (centres)   27   3   9   1   1   2   6   3   0   0   2  
     Hinduisme (centres)   6   2   0   0   0   0   2   0   1   0   1  
     Fe Bahá'í (centres)   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  
     Islam (oratoris)   29   11   0   4   0   0   0   1   4   3   6  
     Judaisme (sinagogues)   5   1   0   0   1   2   0   1   0   0   0  
     Sikhisme (temples)   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
     Taoisme (centres)   4   0   0   2   0   0   1   0   0   0   1  
     Església de Scientology (centres)   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1  
     Altres (1)   15   0   3   2   0   2   1   4   0   1   2  
 
(1) Congregació Cristiana a Espanya, Església Cristiana Essènia d'Espanya, Església de Crist - Dante Alighieri, Família Unida, Església Nueva Apostólica en España, Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris, Congregació Unitària Universalista de Barcelona, Església d'Unificació, Primera Iglesia de Cristo Científico en Barcelona, Vida Universal, Wicca celtíbera, Germandat Druida Dun Ailline.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Dona i Drets Civils. Oficina d'Afers Religiosos.