1. Xifres oficials de població
1.4. Població per edats quinquennals i sexe. 2018
Grups d'edat   TOTAL   %   Dones   %   Homes   %  
                   
TOTAL   1.620.343   100,0   854.381   100,0   765.962   100,0  
                   
0-4 anys   66.889   4,1   32.508   3,8   34.381   4,5  
5-9 anys   69.359   4,3   33.633   3,9   35.726   4,7  
10-14 anys   68.392   4,2   33.337   3,9   35.055   4,6  
15-19 anys   66.903   4,1   32.425   3,8   34.478   4,5  
20-24 anys   79.481   4,9   40.063   4,7   39.418   5,1  
25-29 anys   109.227   6,7   56.581   6,6   52.646   6,9  
30-34 anys   119.655   7,4   60.713   7,1   58.942   7,7  
35-39 anys   130.719   8,1   64.921   7,6   65.798   8,6  
40-44 anys   133.455   8,2   65.976   7,7   67.479   8,8  
45-49 anys   119.122   7,4   59.983   7,0   59.139   7,7  
50-54 anys   113.151   7,0   58.969   6,9   54.182   7,1  
55-59 anys   103.476   6,4   55.474   6,5   48.002   6,3  
60-64 anys   91.524   5,6   50.171   5,9   41.353   5,4  
65-69 anys   85.402   5,3   47.786   5,6   37.616   4,9  
70-74 anys   79.599   4,9   45.174   5,3   34.425   4,5  
75-79 anys   58.939   3,6   34.164   4,0   24.775   3,2  
80-84 anys   58.116   3,6   35.993   4,2   22.123   2,9  
85-89 anys   41.727   2,6   27.637   3,2   14.090   1,8  
90-94 anys   19.512   1,2   14.286   1,7   5.226   0,7  
95-99 anys   4.914   0,3   3.936   0,5   978   0,1  
100 anys i més    781   0,0   651   0,1   130   0,0  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Xifres oficials població a 1 gener 2018.