1. Xifres oficials de població
1.4. Població per edats quinquennals i sexe. 2017
Grups d'edat   TOTAL   %   Homes   %   Dones   %  
                   
TOTAL   1.620.809   100,0   766.625   100,0   854.184   100,0  
                   
0-4 anys   68.402   4,2   35.074   4,6   33.328   3,9  
5-9 anys   69.309   4,3   35.751   4,7   33.558   3,9  
10-14 anys   67.575   4,2   34.511   4,5   33.064   3,9  
15-19 anys   65.953   4,1   34.003   4,4   31.950   3,7  
20-24 anys   79.062   4,9   39.432   5,1   39.630   4,6  
25-29 anys   106.489   6,6   51.366   6,7   55.123   6,5  
30-34 anys   122.353   7,5   60.299   7,9   62.054   7,3  
35-39 anys   134.575   8,3   68.111   8,9   66.464   7,8  
40-44 anys   133.557   8,2   67.524   8,8   66.033   7,7  
45-49 anys   118.332   7,3   58.688   7,7   59.644   7,0  
50-54 anys   113.041   7,0   54.146   7,1   58.895   6,9  
55-59 anys   102.949   6,4   47.651   6,2   55.298   6,5  
60-64 anys   90.465   5,6   40.868   5,3   49.597   5,8  
65-69 anys   86.264   5,3   38.118   5,0   48.146   5,6  
70-74 anys   77.501   4,8   33.586   4,4   43.915   5,1  
75-79 anys   59.962   3,7   24.990   3,3   34.972   4,1  
80-84 anys   59.453   3,7   22.664   3,0   36.789   4,3  
85-89 anys   41.136   2,5   13.720   1,8   27.416   3,2  
90-94 anys   19.016   1,2   5.052   0,7   13.964   1,6  
95 anys i més   5.415   0,3   1.071   0,1   4.344   0,5  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Xifres oficials població a 1 gener 2017.