1. Xifres oficials de població
1.3. Població per districtes i sexe. 2018
Districtes   TOTAL   %   Dones   %   Homes   %  
                   
BARCELONA   1.620.343   100,0   854.381   100,0   765.962   100,0  
                   
1. Ciutat Vella   100.714   6,2   48.095   5,6   52.619   6,9  
2. Eixample   264.874   16,3   141.556   16,6   123.318   16,1  
3. Sants-Montjuïc   181.303   11,2   94.817   11,1   86.486   11,3  
4. Les Corts   81.755   5,0   43.829   5,1   37.926   5,0  
5. Sarrià-Sant Gervasi   149.112   9,2   80.804   9,5   68.308   8,9  
6. Gràcia   121.005   7,5   65.616   7,7   55.389   7,2  
7. Horta-Guinardó   169.520   10,5   89.978   10,5   79.542   10,4  
8. Nou Barris   167.868   10,4   89.231   10,4   78.637   10,3  
9. Sant Andreu   148.232   9,1   77.894   9,1   70.338   9,2  
10. Sant Martí   235.960   14,6   122.561   14,3   113.399   14,8  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Xifres oficials població a 1 gener 2018.