1. Xifres oficials de població
1.3. Població per districtes i sexe. 2017
Districtes   TOTAL   %   Homes   %   Dones   %  
                   
BARCELONA   1.620.809   100,0   766.625   100,0   854.184   100,0  
                   
1. Ciutat Vella   101.387   6,3   52.920   6,9   48.467   5,7  
2. Eixample   266.416   16,4   123.862   16,2   142.554   16,7  
3. Sants-Montjuïc   181.910   11,2   86.904   11,3   95.006   11,1  
4. Les Corts   82.033   5,1   38.213   5,0   43.820   5,1  
5. Sarrià-Sant Gervasi   149.279   9,2   68.402   8,9   80.877   9,5  
6. Gràcia   121.347   7,5   55.554   7,2   65.793   7,7  
7. Horta-Guinardó   168.751   10,4   79.266   10,3   89.485   10,5  
8. Nou Barris   166.579   10,3   78.231   10,2   88.348   10,3  
9. Sant Andreu   147.594   9,1   70.023   9,1   77.571   9,1  
10. Sant Martí   235.513   14,5   113.250   14,8   122.263   14,3  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Xifres oficials població a 1 gener 2017.