Per consultes de dades estadístiques de Barcelona, us podeu adreçar a nosaltres a través del telèfon 93 256 53 90 o per correu electrònic mitjançant l’enllaç Escriu-nos de la nostra web www.bcn.cat/estadistica i l’adreça destadistica@bcn.cat

A partir del mes de gener de 2014, aquelles consultes que requereixin consulta directa en sala de documents seran ateses al Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC) d’aquest Ajuntament –ubicada a la Pl. Sant Jaume s/n baixos-; en horari d’11 a 13,30 hores.

Les publicacions elaborades pel Departament d’Estadística estan recollides al BCNexplor@, eina de descobriment de la documentació analògica o digital, gestionada pel SEDAC ; i la major part d’elles són accessibles en suport electrònic.