Departament d'Estadística i Difusió de Dades

Últims indicadors

 
Indicador
 
Valor
variació
interanual
Població resident. Lectura 1 gener. Any 20191.650.3581,3 %
Nombre de domicilis. Lectura 1 de gener. Any 2019662.7870,3 %
Immigrants. Any 2018102.3145,1 %
Població de nacionalitat estrangera. Any 2019333.51610,6 %
Societats mercantils constituïdes. Maig 201980520,1 %
Transmissions d'habitatges. Maig 20192.5447,2 %
IPC. Barcelona província. Juny 2019105,60,9 %
Passatgers a l'aeroport. Juny 20195.105.7556,2 %
Índex de Confiança del Consumidor. 1S 2019113,6-3,2 p.p.
Veure tots els indicadors

Novetats