2. Densidad de población (hab/ha). 2015
3. Por barrios
Dto.     Barrios   Población   Superficie  
(ha)  
Densidad  
(hab/ha)  
Densidad neta  
(hab/ha)  
                         
BARCELONA             1.604.555   10.216   157   619  
                         
1     1. el Raval   47.142   110   429   949  
1     2. el Barri Gòtic   15.484   84   184   454  
1     3. la Barceloneta   15.032   131   114   1.149  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.457   111   202   695  
2     5. el Fort Pienc   31.543   93   340   944  
2     6. la Sagrada Família   51.097   105   486   995  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.556   212   205   382  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.664   123   338   622  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.665   134   431   876  
2     10. Sant Antoni   38.033   80   475   917  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   40.208   460   87   1.016  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca (2)   1.125   1.428   1   31  
3     13. la Marina de Port   30.232   125   241   773  
3     14. la Font de la Guatlla   10.366   30   343   909  
3     15. Hostafrancs   15.747   41   384   703  
3     16. la Bordeta   18.378   58   319   890  
3     17. Sants - Badal   24.014   41   585   956  
3     18. Sants   40.687   110   371   732  
4     19. les Corts   46.000   141   326   705  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.817   190   125   729  
4     21. Pedralbes   11.713   270   43   143  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.602   1.152   4   51  
5     23. Sarrià   24.641   304   81   261  
5     24. les Tres Torres   16.498   79   209   388  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.246   224   113   308  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   46.708   166   282   489  
5     27. el Putxet i el Farró   29.139   85   344   547  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.492   121   128   331  
6     29. el Coll   7.349   36   205   593  
6     30. la Salut   13.227   64   206   689  
6     31. la Vila de Gràcia   50.415   133   380   604  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   33.918   65   522   880  
7     33. el Baix Guinardó   25.466   56   455   1.073  
7     34. Can Baró   8.819   38   230   615  
7     35. el Guinardó   35.773   131   273   684  
7     36. la Font d'en Fargues   9.407   66   143   238  
7     37. el Carmel   31.456   94   334   798  
7     38. la Teixonera   11.361   34   337   603  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.754   172   39   373  
7     40. Montbau   5.046   205   25   432  
7     41. la Vall d'Hebron   5.468   74   74   671  
7     42. la Clota   542   18   30   89  
7     43. Horta   26.467   308   86   418  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.451   57   449   878  
8     45. Porta   24.240   84   288   689  
8     46. el Turó de la Peira   15.389   35   435   1.151  
8     47. Can Peguera   2.275   12   190   274  
8     48. la Guineueta   15.099   61   247   675  
8     49. Canyelles   6.953   79   88   622  
8     50. les Roquetes   15.398   64   240   846  
8     51. Verdun   12.225   24   515   857  
8     52. la Prosperitat   25.979   59   437   949  
8     53. la Trinitat Nova   7.332   56   131   583  
8     54. Torre Baró   2.727   177   15   126  
8     55. Ciutat Meridiana   10.245   36   288   676  
8     56. Vallbona   1.335   60   22   198  
9     57. la Trinitat Vella   10.059   81   124   792  
9     58. Baró de Viver   2.482   23   108   634  
9     59. el Bon Pastor   12.554   188   67   702  
9     60. Sant Andreu   56.503   184   307   736  
9     61. la Sagrera   28.887   97   297   730  
9     62. el Congrés i els Indians   14.043   41   345   733  
9     63. Navas   21.966   42   519   976  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.178   74   515   889  
10     65. el Clot   26.933   70   387   1.141  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.708   111   132   745  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.326   94   99   386  
10     68. el Poblenou   33.437   154   216   786  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.369   124   108   581  
10     70. el Besòs i el Maresme   22.834   127   179   891  
10     71. Provençals del Poblenou   20.161   110   182   1.496  
10     72. Sant Martí de Provençals   25.975   75   348   1.147  
10     73. la Verneda i la Pau   28.738   112   256   717  
 
Nota: Densidad neta: población/superficie residencial (hab/ha).
(1) Incluye la superficie del AEI Parc MontjuÏc (366.1 ha)
(2) Incluye la superficie del AEI Zona Franca (1.353,1 ha)
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Informació de base i cartografia. IMI-Hàbitat Urbà.
Población Oficial a 1 de enero de 2015. INE