1. Oferta de viviendas de segunda mano en venta en Barcelona.
3. Precio medio de venta en los barrios (€/m2). 2013-2019¹
Dto.     Barrios   2013   2014   2015   2016   2017   2018   …   2019  
                                 
BARCELONA             3.019   3.188   3.392   3.879   4.284   4.344     4.115  
                                 
1     1. el Raval   2.614   2.404   2.775   3.251   4.029   4.034     4.591  
1     2. el Barri Gòtic   3.811   3.791   4.236   4.813   4.884   4.660     3.811  
1     3. la Barceloneta   4.212   4.168   4.043   4.683   5.165   4.815     4.849  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   3.534   3.682   3.827   4.501   5.152   4.689     4.772  
2     5. el Fort Pienc   3.038   3.022   3.228   4.012   4.107   4.500     4.250  
2     6. la Sagrada Família   3.029   2.959   3.157   3.746   4.209   4.202     4.173  
2     7. la Dreta de l'Eixample   4.296   4.528   4.961   5.949   6.332   6.128     5.514  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   3.521   3.551   3.999   4.747   5.091   5.081     5.197  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   3.158   3.292   3.340   4.085   4.465   4.797     4.634  
2     10. Sant Antoni   2.926   3.000   3.369   3.817   4.591   4.530     4.412  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   2.495   2.518   2.815   2.771   3.936   4.083     3.911  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     n.d.  
3     13. la Marina de Port   2.152   2.080   2.174   2.348   2.723   2.879     2.819  
3     14. la Font de la Guatlla   n.d.   2.580   2.582   n.d.   3.510   3.457     3.893  
3     15. Hostafrancs   n.d.   2.719   2.742   2.970   3.912   3.398     3.915  
3     16. la Bordeta   n.d.   2.323   2.361   2.829   3.171   3.153     3.114  
3     17. Sants-Badal   2.575   2.392   2.607   3.127   3.469   3.429     3.183  
3     18. Sants   2.633   2511   2.816   3.181   3.666   3.556     3.642  
4     19. les Corts   3.597   3.712   3.825   4.469   4.821   4.650     4.469  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   3.362   3.296   3.281   3.875   4.339   4.057     4.043  
4     21. Pedralbes   4.914   5.185   5.436   5.689   6.340   6.306     6.197  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     3.531  
5     23. Sarrià   4.384   4.472   4.704   5.824   6.042   5.983     5.743  
5     24. les Tres Torres   4.509   4.742   5.145   4.956   5.689   5.607     6.460  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   3.866   3.883   4.235   4.926   5.029   5.424     5.319  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   3.899   4.188   4.484   4.797   5.306   5.524     5.560  
5     27. el Putxet i el Farró   3.298   3.256   3.465   3.956   4.289   4.505     4.541  
6     28. Vallcarca i els Penitents   3.109   2.969   2.862   3.363   3.541   3.904     3.609  
6     29. el Coll   n.d.   2.317   2.252   2.624   n.d.   n.d.     3.236  
6     30. la Salut   2.890   2.682   2.825   3.204   3.561   3.973     4.021  
6     31. la Vila de Gràcia   3.264   3.308   3.655   4.170   4.426   4.791     4.526  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   3.145   3.068   3.219   3.759   4.391   4.376     4.133  
7     33. el Baix Guinardó   2.608   2.521   2.841   3.087   3.493   3.574     3.798  
7     34. Can Baró   n.d.   2.368   2.598   2.755   2.859   3.005     3.124  
7     35. el Guinardó   2.474   2.476   2.506   2.587   3.164   3.468     3.278  
7     36. la Font d'en Fargues   n.d.   2.460   n.d.   2.652   3.206   n.d.     3.236  
7     37. el Carmel   1.730   1.732   1.693   2.077   2.242   2.382     2.768  
7     38. la Teixonera   2.013   1.869   1.870   2.012   2.500   2.547     2.650  
7     39. Sant Genís dels Agudells (1)   2.051   2.044   2.140   2.125   n.d.   2.799     2.867  
7     40. Montbau (1)                  
7     41. la Vall d'Hebron (2)   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     n.d.  
7     42. la Clota (2)                  
7     43. Horta   2.354   2.255   2.192   2.453   2.970   2.945     3.037  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   n.d.   1.971   2.193   2.480   2.774   3.086     2.977  
8     45. Porta   n.d.   2.010   2.174   2.431   2.705   2.929     2.941  
8     46. el Turó de la Peira (3)   n.d.   1.719   1.887   2.176   n.d.   n.d.     2.620  
8     47. Can Peguera (3)                  
8     48. la Guineueta   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     2.681  
8     49. Canyelles (4)                  
8     50. les Roquetes (4)   1.733   1.538   1.529   1.644   1.885   2.009     2.176  
8     51. Verdun   n.d.   1.971   1.710   1.853   2.331   2.420     2.407  
8     52. la Prosperitat   2.001   1.910   1.861   1.940   2.213   2.489     2.684  
8     53. la Trinitat Nova   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     2.275  
8     54. Torre Baró (5)                  
8     55. Ciutat Meridiana (5)   1.426   1.281   1.212   1.313   1.498   n.d.     1.727  
8     56. Vallbona (5)                  
9     57. la Trinitat Vella   1.612   1.557   1.394   1.438   1.776   1.764     1.926  
9     58. Baró de Viver   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     n.d.  
9     59. el Bon Pastor   n.d.   1.879   n.d.   1.827   n.d.   2.339     2.414  
9     60. Sant Andreu   2.330   2.379   2.391   2.757   3.210   3.206     3.317  
9     61. la Sagrera   2.423   2.218   2.498   2.696   3.296   3.263     3.286  
9     62. el Congrés i els Indians   n.d.   n.d.   2.216   2.473   n.d.   2.828     3.272  
9     63. Navas   n.d.   2.362   2.401   2.720   3.029   3.279     3.560  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   2.482   2.602   2.619   3.159   3.561   3.654     3.605  
10     65. el Clot   2.509   2.246   2.505   3.144   3.524   3.803     3.822  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   n.d.   2.779   2.956   3.761   4.076   4.254     4.287  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   n.d.   4.795   4.728   5.365   5.402   5.321     5.019  
10     68. el Poblenou   3.446   3.304   3.606   4.223   4.324   4.428     4.583  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   4.722   5.646   6.506   5.891   6.402   6.836     6.892  
10     70. el Besòs i el Maresme   n.d.   2.002   1.951   2.222   2.786   2.822     2.759  
10     71. Provençals del Poblenou   n.d.   3.069   3.397   3.310   3.194   3.362     3.407  
10     72. Sant Martí de Provençals   n.d.   n.d.   2.273   2.547   2.759   2.926     3.022  
10     73. la Verneda i la Pau   n.d.   1.983   2.023   2.281   2.443   2.672     2.561  
 
¹ Los cambios metodológicos introducidos el 2019 dificultan las comparaciones con los años anteriores. Las medias trimestrales corresponden a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Hasta 2018 datos del 4º trimestre de cada año.
n.d.: no disponible.
(1) Media agregada de Sant Genís dels Agudells con Montbau
(2) Media agregada de Vall d'Hebron con la Clota
(3) Media agregada de Can Peguera con Turó de la Peira
(4) Media agregada de Roquetes con Canyelles
(5) Media agregada de Ciutat Meridiana con Torre Baró y con Vallbona
 
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fuente: Idealista.com