1. Elecciones al Parlamento de Catalua 2015. Resultados definitivos
3. Resultados por barrios

 
 Absolutos
Dto.     Barrios   Electores   Votantes   Abstencin   JxS   C's   PSC   CUP   CatS  
quees  
Pot  
PP   Otros   Blancos   Nulos  
                                         
BARCELONA             1.141.061   879.585   261.476   326.376   155.361   100.806   87.774   85.841   80.529   36.068   4.249   2.581  
                                         
1     1. el Raval   20.766   11.954   8.812   3.417   1.778   1.786   1.537   1.571   1.296   471   55   43  
1     2. el Barri Gtic   7.855   4.952   2.903   1.699   644   537   851   679   348   166   15   13  
1     3. la Barceloneta   9.101   5.778   3.323   2.144   790   803   737   571   470   206   31   26  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   11.896   7.742   4.154   2.505   1.113   918   1.137   1.086   618   296   45   24  
2     5. el Fort Pienc   21.893   17.390   4.503   7.230   2.794   1.591   1.963   1.584   1.444   660   75   49  
2     6. la Sagrada Famlia   36.917   28.930   7.987   12.956   4.215   2.750   3.051   2.485   2.188   1.091   114   80  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.712   23.970   5.742   10.928   3.546   1.774   2.694   1.701   1.941   1.212   122   52  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.163   23.072   6.091   10.440   3.645   1.881   2.209   1.637   1.956   1.135   112   57  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   42.019   33.406   8.613   15.010   5.227   2.922   3.156   2.608   2.830   1.415   143   95  
2     10. Sant Antoni   26.720   20.541   6.179   9.156   2.635   1.924   2.366   1.899   1.624   780   94   63  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuc   24.462   16.645   7.817   5.974   2.258   1.993   2.193   2.109   1.398   556   93   71  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   873   478   395   90   137   110   16   66   38   20   1   0  
3     13. la Marina de Port   21.996   15.987   6.009   3.794   3.674   2.769   1.106   2.378   1.653   485   76   52  
3     14. la Font de la Guatlla   7.344   5.468   1.876   1.913   995   642   626   598   488   161   32   13  
3     15. Hostafrancs   10.950   8.168   2.782   3.374   1.174   788   1.017   842   620   284   37   32  
3     16. la Bordeta   13.983   10.840   3.143   4.287   1.593   1.308   1.261   1.116   857   352   35   31  
3     17. Sants - Badal   17.676   13.498   4.178   5.025   2.335   1.712   1.363   1.283   1.218   477   48   37  
3     18. Sants   29.569   23.061   6.508   10.141   3.008   2.196   3.073   2.106   1.556   805   113   63  
4     19. les Corts   35.469   29.501   5.968   13.304   5.263   2.486   2.385   1.674   2.755   1.417   148   69  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.351   15.036   3.315   5.993   3.015   1.512   1.094   1.029   1.635   653   61   44  
4     21. Pedralbes   8.233   6.855   1.378   2.515   1.951   275   181   118   1.167   609   29   10  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.080   2.490   590   1.226   306   182   358   174   123   102   14   5  
5     23. Sarri   17.192   14.339   2.853   6.811   2.717   765   942   531   1.392   1.078   75   28  
5     24. les Tres Torres   11.753   10.007   1.746   3.954   2.778   407   306   175   1.424   914   36   13  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.414   15.290   3.124   6.301   3.655   748   727   479   1.861   1.385   96   38  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.237   28.670   5.567   11.810   6.749   1.491   1.435   894   3.780   2.323   140   48  
5     27. el Putxet i el Farr   21.092   17.386   3.706   8.340   2.822   1.065   1.548   1.021   1.392   1.047   95   56  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.383   9.190   2.193   4.109   1.431   768   1.003   693   699   411   50   26  
6     29. el Coll   5.332   4.057   1.275   1.553   637   462   510   396   311   151   18   19  
6     30. la Salut   9.833   7.845   1.988   3.712   1.060   605   968   585   540   311   49   15  
6     31. la Vila de Grcia   35.364   27.646   7.718   12.559   2.726   2.140   4.984   2.654   1.461   892   162   68  
6     32. el Camp d'en Grassot i Grcia Nova   25.786   21.226   4.560   10.204   2.621   1.674   2.752   1.721   1.318   800   91   45  
7     33. el Baix Guinard   19.280   15.176   4.104   6.361   2.255   1.537   1.816   1.356   1.177   553   77   44  
7     34. Can Bar   6.676   5.099   1.577   1.838   843   681   547   570   369   198   27   26  
7     35. el Guinard   26.696   20.666   6.030   8.267   3.046   2.127   2.722   2.047   1.607   689   103   58  
7     36. la Font d'en Fargues   7.379   6.146   1.233   2.539   948   603   720   643   453   206   23   11  
7     37. el Carmel   23.365   16.838   6.527   3.045   4.343   3.482   1.162   2.210   1.877   570   84   65  
7     38. la Teixonera   8.505   6.218   2.287   1.278   1.411   1.253   503   898   659   177   19   20  
7     39. Sant Gens dels Agudells   5.160   3.735   1.425   1.040   679   588   329   494   430   145   22   8  
7     40. Montbau   3.933   2.860   1.073   972   449   336   306   320   321   122   16   18  
7     41. la Vall d'Hebron   4.386   3.616   770   1.020   813   439   298   406   468   143   22   7  
7     42. la Clota   399   305   94   96   39   44   41   53   16   13   3   0  
7     43. Horta   20.459   15.940   4.519   5.547   2.628   2.026   1.805   1.754   1.451   581   97   51  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.309   15.037   4.272   4.608   3.011   2.181   1.427   1.565   1.583   565   52   45  
8     45. Porta   18.180   13.501   4.679   3.317   2.942   2.347   1.080   1.637   1.633   445   55   45  
8     46. el Tur de la Peira   10.508   7.072   3.436   1.727   1.438   1.292   570   914   838   243   29   21  
8     47. Can Peguera   1.770   1.105   665   257   220   206   116   177   75   49   0   5  
8     48. la Guineueta   11.971   9.371   2.600   2.295   2.051   1.485   712   1.209   1.231   306   41   41  
8     49. Canyelles   5.727   4.496   1.231   793   1.135   908   290   680   519   134   25   12  
8     50. les Roquetes   10.365   6.904   3.461   971   1.814   1.582   388   1.063   800   218   37   31  
8     51. Verdun   8.648   5.991   2.657   1.028   1.439   1.183   393   931   753   210   33   21  
8     52. la Prosperitat   19.414   14.435   4.979   2.537   3.464   2.721   933   2.442   1.820   390   73   55  
8     53. la Trinitat Nova   5.062   3.033   2.029   584   656   654   207   460   330   121   13   8  
8     54. Torre Bar   1.814   1.067   747   136   270   259   60   163   140   32   7   0  
8     55. Ciutat Meridiana   6.047   3.851   2.196   420   987   980   169   565   536   135   30   29  
8     56. Vallbona   915   552   363   95   125   107   36   85   75   21   7   1  
9     57. la Trinitat Vella   5.905   3.884   2.021   654   1.034   944   168   500   438   126   7   13  
9     58. Bar de Viver   1.765   1.085   680   237   245   228   60   153   113   38   9   2  
9     59. el Bon Pastor   8.731   6.208   2.523   1.498   1.304   1.056   478   997   635   194   26   20  
9     60. Sant Andreu   44.453   36.171   8.282   12.715   6.402   4.404   4.095   4.202   2.893   1.202   166   92  
9     61. la Sagrera   21.944   17.365   4.579   5.584   3.369   2.363   1.764   1.870   1.740   541   77   57  
9     62. el Congrs i els Indians   10.474   8.159   2.315   3.198   1.248   925   993   821   606   297   44   27  
9     63. Navas   16.455   13.131   3.324   5.130   2.170   1.536   1.254   1.284   1.161   500   47   49  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28.170   21.967   6.203   9.513   3.069   2.364   2.523   2.050   1.557   715   118   58  
10     65. el Clot   19.770   15.645   4.125   5.711   2.738   1.904   1.698   1.661   1.226   559   87   61  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.115   7.911   2.204   2.822   1.303   930   955   914   668   260   36   23  
10     67. la Vila Olmpica del Poblenou   6.158   5.248   910   2.232   898   552   581   479   300   160   38   8  
10     68. el Poblenou   22.673   17.750   4.923   7.661   2.330   1.728   2.422   2.043   869   547   87   63  
10     69. Diagonal Mar i el Front Martim del Poblenou   8.609   7.010   1.599   2.474   1.345   836   695   905   490   226   24   15  
10     70. el Bess i el Maresme   14.571   9.797   4.774   2.024   2.145   2.009   617   1.372   1.203   333   50   44  
10     71. Provenals del Poblenou   14.824   11.546   3.278   3.726   2.221   1.598   1.117   1.457   931   378   71   47  
10     72. Sant Mart de Provenals   19.927   15.534   4.393   4.463   3.167   2.340   1.217   1.915   1.794   507   78   53  
10     73. la Verneda i la Pau   22.135   16.742   5.393   3.489   4.075   3.084   958   2.113   2.343   554   84   42  
 
 

 
 % sobre electores
Dto.     Barrios       Participacin   JxS   C's   PSC   CUP   CatS  
quees  
Pot  
PP   Otros   Blancos   Nulos  
                                         
BARCELONA                 77,1   28,6   13,6   8,8   7,7   7,5   7,1   3,2   0,4   0,2  
                                         
1     1. el Raval       57,6   16,5   8,6   8,6   7,4   7,6   6,2   2,3   0,3   0,2  
1     2. el Barri Gtic       63,0   21,6   8,2   6,8   10,8   8,6   4,4   2,1   0,2   0,2  
1     3. la Barceloneta       63,5   23,6   8,7   8,8   8,1   6,3   5,2   2,3   0,3   0,3  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera       65,1   21,1   9,4   7,7   9,6   9,1   5,2   2,5   0,4   0,2  
2     5. el Fort Pienc       79,4   33,0   12,8   7,3   9,0   7,2   6,6   3,0   0,3   0,2  
2     6. la Sagrada Famlia       78,4   35,1   11,4   7,4   8,3   6,7   5,9   3,0   0,3   0,2  
2     7. la Dreta de l'Eixample       80,7   36,8   11,9   6,0   9,1   5,7   6,5   4,1   0,4   0,2  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample       79,1   35,8   12,5   6,4   7,6   5,6   6,7   3,9   0,4   0,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample       79,5   35,7   12,4   7,0   7,5   6,2   6,7   3,4   0,3   0,2  
2     10. Sant Antoni       76,9   34,3   9,9   7,2   8,9   7,1   6,1   2,9   0,4   0,2  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuc       68,0   24,4   9,2   8,1   9,0   8,6   5,7   2,3   0,4   0,3  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca       54,8   10,3   15,7   12,6   1,8   7,6   4,4   2,3   0,1   0,0  
3     13. la Marina de Port       72,7   17,2   16,7   12,6   5,0   10,8   7,5   2,2   0,3   0,2  
3     14. la Font de la Guatlla       74,5   26,0   13,5   8,7   8,5   8,1   6,6   2,2   0,4   0,2  
3     15. Hostafrancs       74,6   30,8   10,7   7,2   9,3   7,7   5,7   2,6   0,3   0,3  
3     16. la Bordeta       77,5   30,7   11,4   9,4   9,0   8,0   6,1   2,5   0,3   0,2  
3     17. Sants - Badal       76,4   28,4   13,2   9,7   7,7   7,3   6,9   2,7   0,3   0,2  
3     18. Sants       78,0   34,3   10,2   7,4   10,4   7,1   5,3   2,7   0,4   0,2  
4     19. les Corts       83,2   37,5   14,8   7,0   6,7   4,7   7,8   4,0   0,4   0,2  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon       81,9   32,7   16,4   8,2   6,0   5,6   8,9   3,6   0,3   0,2  
4     21. Pedralbes       83,3   30,5   23,7   3,3   2,2   1,4   14,2   7,4   0,4   0,1  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes       80,8   39,8   9,9   5,9   11,6   5,6   4,0   3,3   0,5   0,2  
5     23. Sarri       83,4   39,6   15,8   4,4   5,5   3,1   8,1   6,3   0,4   0,2  
5     24. les Tres Torres       85,1   33,6   23,6   3,5   2,6   1,5   12,1   7,8   0,3   0,1  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova       83,0   34,2   19,8   4,1   3,9   2,6   10,1   7,5   0,5   0,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany       83,7   34,5   19,7   4,4   4,2   2,6   11,0   6,8   0,4   0,1  
5     27. el Putxet i el Farr       82,4   39,5   13,4   5,0   7,3   4,8   6,6   5,0   0,5   0,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents       80,7   36,1   12,6   6,7   8,8   6,1   6,1   3,6   0,4   0,2  
6     29. el Coll       76,1   29,1   11,9   8,7   9,6   7,4   5,8   2,8   0,3   0,4  
6     30. la Salut       79,8   37,8   10,8   6,2   9,8   5,9   5,5   3,2   0,5   0,2  
6     31. la Vila de Grcia       78,2   35,5   7,7   6,1   14,1   7,5   4,1   2,5   0,5   0,2  
6     32. el Camp d'en Grassot i Grcia Nova       82,3   39,6   10,2   6,5   10,7   6,7   5,1   3,1   0,4   0,2  
7     33. el Baix Guinard       78,7   33,0   11,7   8,0   9,4   7,0   6,1   2,9   0,4   0,2  
7     34. Can Bar       76,4   27,5   12,6   10,2   8,2   8,5   5,5   3,0   0,4   0,4  
7     35. el Guinard       77,4   31,0   11,4   8,0   10,2   7,7   6,0   2,6   0,4   0,2  
7     36. la Font d'en Fargues       83,3   34,4   12,8   8,2   9,8   8,7   6,1   2,8   0,3   0,1  
7     37. el Carmel       72,1   13,0   18,6   14,9   5,0   9,5   8,0   2,4   0,4   0,3  
7     38. la Teixonera       73,1   15,0   16,6   14,7   5,9   10,6   7,7   2,1   0,2   0,2  
7     39. Sant Gens dels Agudells       72,4   20,2   13,2   11,4   6,4   9,6   8,3   2,8   0,4   0,2  
7     40. Montbau       72,7   24,7   11,4   8,5   7,8   8,1   8,2   3,1   0,4   0,5  
7     41. la Vall d'Hebron       82,4   23,3   18,5   10,0   6,8   9,3   10,7   3,3   0,5   0,2  
7     42. la Clota       76,4   24,1   9,8   11,0   10,3   13,3   4,0   3,3   0,8   0,0  
7     43. Horta       77,9   27,1   12,8   9,9   8,8   8,6   7,1   2,8   0,5   0,2  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta       77,9   23,9   15,6   11,3   7,4   8,1   8,2   2,9   0,3   0,2  
8     45. Porta       74,3   18,2   16,2   12,9   5,9   9,0   9,0   2,4   0,3   0,2  
8     46. el Tur de la Peira       67,3   16,4   13,7   12,3   5,4   8,7   8,0   2,3   0,3   0,2  
8     47. Can Peguera       62,4   14,5   12,4   11,6   6,6   10,0   4,2   2,8   0,0   0,3  
8     48. la Guineueta       78,3   19,2   17,1   12,4   5,9   10,1   10,3   2,6   0,3   0,3  
8     49. Canyelles       78,5   13,8   19,8   15,9   5,1   11,9   9,1   2,3   0,4   0,2  
8     50. les Roquetes       66,6   9,4   17,5   15,3   3,7   10,3   7,7   2,1   0,4   0,3  
8     51. Verdun       69,3   11,9   16,6   13,7   4,5   10,8   8,7   2,4   0,4   0,2  
8     52. la Prosperitat       74,4   13,1   17,8   14,0   4,8   12,6   9,4   2,0   0,4   0,3  
8     53. la Trinitat Nova       59,9   11,5   13,0   12,9   4,1   9,1   6,5   2,4   0,3   0,2  
8     54. Torre Bar       58,8   7,5   14,9   14,3   3,3   9,0   7,7   1,8   0,4   0,0  
8     55. Ciutat Meridiana       63,7   6,9   16,3   16,2   2,8   9,3   8,9   2,2   0,5   0,5  
8     56. Vallbona       60,3   10,4   13,7   11,7   3,9   9,3   8,2   2,3   0,8   0,1  
9     57. la Trinitat Vella       65,8   11,1   17,5   16,0   2,8   8,5   7,4   2,1   0,1   0,2  
9     58. Bar de Viver       61,5   13,4   13,9   12,9   3,4   8,7   6,4   2,2   0,5   0,1  
9     59. el Bon Pastor       71,1   17,2   14,9   12,1   5,5   11,4   7,3   2,2   0,3   0,2  
9     60. Sant Andreu       81,4   28,6   14,4   9,9   9,2   9,5   6,5   2,7   0,4   0,2  
9     61. la Sagrera       79,1   25,4   15,4   10,8   8,0   8,5   7,9   2,5   0,4   0,3  
9     62. el Congrs i els Indians       77,9   30,5   11,9   8,8   9,5   7,8   5,8   2,8   0,4   0,3  
9     63. Navas       79,8   31,2   13,2   9,3   7,6   7,8   7,1   3,0   0,3   0,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot       78,0   33,8   10,9   8,4   9,0   7,3   5,5   2,5   0,4   0,2  
10     65. el Clot       79,1   28,9   13,8   9,6   8,6   8,4   6,2   2,8   0,4   0,3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou       78,2   27,9   12,9   9,2   9,4   9,0   6,6   2,6   0,4   0,2  
10     67. la Vila Olmpica del Poblenou       85,2   36,2   14,6   9,0   9,4   7,8   4,9   2,6   0,6   0,1  
10     68. el Poblenou       78,3   33,8   10,3   7,6   10,7   9,0   3,8   2,4   0,4   0,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Martim del Poblenou       81,4   28,7   15,6   9,7   8,1   10,5   5,7   2,6   0,3   0,2  
10     70. el Bess i el Maresme       67,2   13,9   14,7   13,8   4,2   9,4   8,3   2,3   0,3   0,3  
10     71. Provenals del Poblenou       77,9   25,1   15,0   10,8   7,5   9,8   6,3   2,5   0,5   0,3  
10     72. Sant Mart de Provenals       78,0   22,4   15,9   11,7   6,1   9,6   9,0   2,5   0,4   0,3  
10     73. la Verneda i la Pau       75,6   15,8   18,4   13,9   4,3   9,5   10,6   2,5   0,4   0,2  
 
 

 
 % sobre votantes
Dto.     Barrios     JxS   C's   PSC   CUP   CatS  
quees  
Pot  
PP   Otros   Blancos   Nulos     Partido   
ms votado  
                                         
BARCELONA               37,1   17,7   11,5   10,0   9,8   9,2   4,1   0,5   0,3     JxS  
                                         
1     1. el Raval     28,6   14,9   14,9   12,9   13,1   10,8   3,9   0,5   0,4     JxS  
1     2. el Barri Gtic     34,3   13,0   10,8   17,2   13,7   7,0   3,4   0,3   0,3     JxS  
1     3. la Barceloneta     37,1   13,7   13,9   12,8   9,9   8,1   3,6   0,5   0,4     JxS  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera     32,4   14,4   11,9   14,7   14,0   8,0   3,8   0,6   0,3     JxS  
2     5. el Fort Pienc     41,6   16,1   9,1   11,3   9,1   8,3   3,8   0,4   0,3     JxS  
2     6. la Sagrada Famlia     44,8   14,6   9,5   10,5   8,6   7,6   3,8   0,4   0,3     JxS  
2     7. la Dreta de l'Eixample     45,6   14,8   7,4   11,2   7,1   8,1   5,1   0,5   0,2     JxS  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample     45,2   15,8   8,2   9,6   7,1   8,5   4,9   0,5   0,2     JxS  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample     44,9   15,6   8,7   9,4   7,8   8,5   4,2   0,4   0,3     JxS  
2     10. Sant Antoni     44,6   12,8   9,4   11,5   9,2   7,9   3,8   0,5   0,3     JxS  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuc     35,9   13,6   12,0   13,2   12,7   8,4   3,3   0,6   0,4     JxS  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca     18,8   28,7   23,0   3,3   13,8   7,9   4,2   0,2   0,0     C's  
3     13. la Marina de Port     23,7   23,0   17,3   6,9   14,9   10,3   3,0   0,5   0,3     JxS  
3     14. la Font de la Guatlla     35,0   18,2   11,7   11,4   10,9   8,9   2,9   0,6   0,2     JxS  
3     15. Hostafrancs     41,3   14,4   9,6   12,5   10,3   7,6   3,5   0,5   0,4     JxS  
3     16. la Bordeta     39,5   14,7   12,1   11,6   10,3   7,9   3,2   0,3   0,3     JxS  
3     17. Sants - Badal     37,2   17,3   12,7   10,1   9,5   9,0   3,5   0,4   0,3     JxS  
3     18. Sants     44,0   13,0   9,5   13,3   9,1   6,7   3,5   0,5   0,3     JxS  
4     19. les Corts     45,1   17,8   8,4   8,1   5,7   9,3   4,8   0,5   0,2     JxS  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon     39,9   20,1   10,1   7,3   6,8   10,9   4,3   0,4   0,3     JxS  
4     21. Pedralbes     36,7   28,5   4,0   2,6   1,7   17,0   8,9   0,4   0,1     JxS  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes     49,2   12,3   7,3   14,4   7,0   4,9   4,1   0,6   0,2     JxS  
5     23. Sarri     47,5   18,9   5,3   6,6   3,7   9,7   7,5   0,5   0,2     JxS  
5     24. les Tres Torres     39,5   27,8   4,1   3,1   1,7   14,2   9,1   0,4   0,1     JxS  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova     41,2   23,9   4,9   4,8   3,1   12,2   9,1   0,6   0,2     JxS  
5     26. Sant Gervasi - Galvany     41,2   23,5   5,2   5,0   3,1   13,2   8,1   0,5   0,2     JxS  
5     27. el Putxet i el Farr     48,0   16,2   6,1   8,9   5,9   8,0   6,0   0,5   0,3     JxS  
6     28. Vallcarca i els Penitents     44,7   15,6   8,4   10,9   7,5   7,6   4,5   0,5   0,3     JxS  
6     29. el Coll     38,3   15,7   11,4   12,6   9,8   7,7   3,7   0,4   0,5     JxS  
6     30. la Salut     47,3   13,5   7,7   12,3   7,5   6,9   4,0   0,6   0,2     JxS  
6     31. la Vila de Grcia     45,4   9,9   7,7   18,0   9,6   5,3   3,2   0,6   0,2     JxS  
6     32. el Camp d'en Grassot i Grcia Nova     48,1   12,3   7,9   13,0   8,1   6,2   3,8   0,4   0,2     JxS  
7     33. el Baix Guinard     41,9   14,9   10,1   12,0   8,9   7,8   3,6   0,5   0,3     JxS  
7     34. Can Bar     36,0   16,5   13,4   10,7   11,2   7,2   3,9   0,5   0,5     JxS  
7     35. el Guinard     40,0   14,7   10,3   13,2   9,9   7,8   3,3   0,5   0,3     JxS  
7     36. la Font d'en Fargues     41,3   15,4   9,8   11,7   10,5   7,4   3,4   0,4   0,2     JxS  
7     37. el Carmel     18,1   25,8   20,7   6,9   13,1   11,1   3,4   0,5   0,4     C's  
7     38. la Teixonera     20,6   22,7   20,2   8,1   14,4   10,6   2,8   0,3   0,3     C's  
7     39. Sant Gens dels Agudells     27,8   18,2   15,7   8,8   13,2   11,5   3,9   0,6   0,2     JxS  
7     40. Montbau     34,0   15,7   11,7   10,7   11,2   11,2   4,3   0,6   0,6     JxS  
7     41. la Vall d'Hebron     28,2   22,5   12,1   8,2   11,2   12,9   4,0   0,6   0,2     JxS  
7     42. la Clota     31,5   12,8   14,4   13,4   17,4   5,2   4,3   1,0   0,0     JxS  
7     43. Horta     34,8   16,5   12,7   11,3   11,0   9,1   3,6   0,6   0,3     JxS  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta     30,6   20,0   14,5   9,5   10,4   10,5   3,8   0,3   0,3     JxS  
8     45. Porta     24,6   21,8   17,4   8,0   12,1   12,1   3,3   0,4   0,3     JxS  
8     46. el Tur de la Peira     24,4   20,3   18,3   8,1   12,9   11,8   3,4   0,4   0,3     JxS  
8     47. Can Peguera     23,3   19,9   18,6   10,5   16,0   6,8   4,4   0,0   0,5     JxS  
8     48. la Guineueta     24,5   21,9   15,8   7,6   12,9   13,1   3,3   0,4   0,4     JxS  
8     49. Canyelles     17,6   25,2   20,2   6,5   15,1   11,5   3,0   0,6   0,3     C's  
8     50. les Roquetes     14,1   26,3   22,9   5,6   15,4   11,6   3,2   0,5   0,4     C's  
8     51. Verdun     17,2   24,0   19,7   6,6   15,5   12,6   3,5   0,6   0,4     C's  
8     52. la Prosperitat     17,6   24,0   18,9   6,5   16,9   12,6   2,7   0,5   0,4     C's  
8     53. la Trinitat Nova     19,3   21,6   21,6   6,8   15,2   10,9   4,0   0,4   0,3     C's  
8     54. Torre Bar     12,7   25,3   24,3   5,6   15,3   13,1   3,0   0,7   0,0     C's  
8     55. Ciutat Meridiana     10,9   25,6   25,4   4,4   14,7   13,9   3,5   0,8   0,8     C's  
8     56. Vallbona     17,2   22,6   19,4   6,5   15,4   13,6   3,8   1,3   0,2     C's  
9     57. la Trinitat Vella     16,8   26,6   24,3   4,3   12,9   11,3   3,2   0,2   0,3     C's  
9     58. Bar de Viver     21,8   22,6   21,0   5,5   14,1   10,4   3,5   0,8   0,2     C's  
9     59. el Bon Pastor     24,1   21,0   17,0   7,7   16,1   10,2   3,1   0,4   0,3     JxS  
9     60. Sant Andreu     35,2   17,7   12,2   11,3   11,6   8,0   3,3   0,5   0,3     JxS  
9     61. la Sagrera     32,2   19,4   13,6   10,2   10,8   10,0   3,1   0,4   0,3     JxS  
9     62. el Congrs i els Indians     39,2   15,3   11,3   12,2   10,1   7,4   3,6   0,5   0,3     JxS  
9     63. Navas     39,1   16,5   11,7   9,5   9,8   8,8   3,8   0,4   0,4     JxS  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot     43,3   14,0   10,8   11,5   9,3   7,1   3,3   0,5   0,3     JxS  
10     65. el Clot     36,5   17,5   12,2   10,9   10,6   7,8   3,6   0,6   0,4     JxS  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou     35,7   16,5   11,8   12,1   11,6   8,4   3,3   0,5   0,3     JxS  
10     67. la Vila Olmpica del Poblenou     42,5   17,1   10,5   11,1   9,1   5,7   3,0   0,7   0,2     JxS  
10     68. el Poblenou     43,2   13,1   9,7   13,6   11,5   4,9   3,1   0,5   0,4     JxS  
10     69. Diagonal Mar i el Front Martim del Poblenou     35,3   19,2   11,9   9,9   12,9   7,0   3,2   0,3   0,2     JxS  
10     70. el Bess i el Maresme     20,7   21,9   20,5   6,3   14,0   12,3   3,4   0,5   0,4     C's  
10     71. Provenals del Poblenou     32,3   19,2   13,8   9,7   12,6   8,1   3,3   0,6   0,4     JxS  
10     72. Sant Mart de Provenals     28,7   20,4   15,1   7,8   12,3   11,5   3,3   0,5   0,3     JxS  
10     73. la Verneda i la Pau     20,8   24,3   18,4   5,7   12,6   14,0   3,3   0,5   0,3     C's  
 
Departament d'Estadstica. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Departament de Governaci i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. Resultados proclamados por la Junta Electoral Central.