1. Población de Barcelona por sexo
3. Por barrios (73 + 2). 2007
Barrios        TOTAL   %   Hombres   %   Mujeres   %  
                        
BARCELONA        1.603.178   100,0   760.309   47,4   842.869   52,6  
                        
1. Ciutat Vella                   
     1. el Raval   46.595   100,0   25.246   54,2   21.349   45,8  
     2. el Barri Gòtic   27.946   100,0   15.333   54,9   12.613   45,1  
     3. la Barceloneta   15.921   100,0   7.941   49,9   7.980   50,1  
     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.572   100,0   11.238   49,8   11.334   50,2  
2. Eixample                   
     5. el Fort Pienc   31.521   100,0   14.681   46,6   16.840   53,4  
     6. la Sagrada Família   52.185   100,0   23.956   45,9   28.229   54,1  
     7. la Dreta de l'Eixample   42.504   100,0   19.340   45,5   23.164   54,5  
     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.413   100,0   18.719   45,2   22.694   54,8  
     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.146   100,0   26.716   45,9   31.430   54,1  
     10. Sant Antoni   37.988   100,0   17.547   46,2   20.441   53,8  
3. Sants-Montjuïc                   
     11. el Poble Sec   39.579   100,0   19.378   49,0   20.201   51,0  
     12. la Marina del Prat Vermelll   1.005   100,0   490   48,8   515   51,2  
     13. la Marina de Port   29.327   100,0   14.254   48,6   15.073   51,4  
     14. la Font de la Guatlla   10.064   100,0   4.704   46,7   5.360   53,3  
     15. Hostafrancs   15.771   100,0   7.610   48,3   8.161   51,7  
     16. la Bordeta   18.592   100,0   8.872   47,7   9.720   52,3  
     17. Sants - Badal   24.085   100,0   11.246   46,7   12.839   53,3  
     18. Sants   40.272   100,0   18.982   47,1   21.290   52,9  
4. Les Corts                   
     19. les Corts   46.400   100,0   21.598   46,5   24.802   53,5  
     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.938   100,0   11.163   46,6   12.775   53,4  
     21. Pedralbes   11.413   100,0   5.326   46,7   6.087   53,3  
5. Sarrià-Sant Gervasi                   
     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.038   100,0   1.933   47,9   2.105   52,1  
     23. Sarrià   23.316   100,0   10.767   46,2   12.549   53,8  
     24. les Tres Torres   15.325   100,0   7.105   46,4   8.220   53,6  
     25. Sant Gervasi - la Bonanova   23.634   100,0   10.668   45,1   12.966   54,9  
     26. Sant Gervasi - Galvany   46.454   100,0   20.887   45,0   25.567   55,0  
     27. el Putxet i el Farró   28.990   100,0   13.170   45,4   15.820   54,6  
6. Gràcia                   
     28. Vallcarca i els Penitents   15.381   100,0   7.097   46,1   8.284   53,9  
     29. el Coll   7.190   100,0   3.426   47,6   3.764   52,4  
     30. la Salut   13.072   100,0   5.987   45,8   7.085   54,2  
     31. la Vila de Gràcia   50.409   100,0   22.824   45,3   27.585   54,7  
     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.535   100,0   15.837   45,9   18.698   54,1  
7. Horta-Guinardó                   
     33. el Baix Guinardó   25.816   100,0   11.910   46,1   13.906   53,9  
     34. Can Baró   8.998   100,0   4.226   47,0   4.772   53,0  
     35. el Guinardó   35.038   100,0   16.178   46,2   18.860   53,8  
     36. la Font d'en Fargues   9.621   100,0   4.630   48,1   4.991   51,9  
     37. el Carmel   32.745   100,0   15.873   48,5   16.872   51,5  
     38. la Teixonera   11.332   100,0   5.554   49,0   5.778   51,0  
     39. Sant Genís dels Agudells   7.069   100,0   3.336   47,2   3.733   52,8  
     40. Montbau   5.105   100,0   2.278   44,6   2.827   55,4  
     41. la Vall d'Hebron   5.476   100,0   2.619   47,8   2.857   52,2  
     42. la Clota   445   100,0   233   52,4   212   47,6  
     43. Horta   26.638   100,0   12.477   46,8   14.161   53,2  
8. Nou Barris                   
     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.672   100,0   11.893   46,3   13.779   53,7  
     45. Porta   23.470   100,0   11.094   47,3   12.376   52,7  
     46. el Turó de la Peira   15.102   100,0   7.085   46,9   8.017   53,1  
     47. Can Peguera   2.143   100,0   1.014   47,3   1.129   52,7  
     48. la Guineueta   15.394   100,0   7.276   47,3   8.118   52,7  
     49. Canyelles   7.539   100,0   3.634   48,2   3.905   51,8  
     50. les Roquetes   15.756   100,0   7.801   49,5   7.955   50,5  
     51. Verdun   12.301   100,0   5.869   47,7   6.432   52,3  
     52. la Prosperitat   26.696   100,0   12.917   48,4   13.779   51,6  
     53. la Trinitat Nova   8.011   100,0   3.832   47,8   4.179   52,2  
     54. Torre Baró   2.105   100,0   1.061   50,4   1.044   49,6  
     55. Ciutat Meridiana   10.929   100,0   5.588   51,1   5.341   48,9  
     56. Vallbona   1.267   100,0   622   49,1   645   50,9  
9. Sant Andreu                   
     57. la Trinitat Vella   9.992   100,0   5.325   53,3   4.667   46,7  
     58. Baró de Viver   2.397   100,0   1.144   47,7   1.253   52,3  
     59. el Bon Pastor   12.332   100,0   6.185   50,2   6.147   49,8  
     60. Sant Andreu   55.171   100,0   26.156   47,4   29.015   52,6  
     61. la Sagrera   28.469   100,0   13.445   47,2   15.024   52,8  
     62. el Congrés i els Indians   13.896   100,0   6.341   45,6   7.555   54,4  
     63. Navas   21.454   100,0   9.977   46,5   11.477   53,5  
10. Sant Martí                   
     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.604   100,0   18.217   47,2   20.387   52,8  
     65. el Clot   26.796   100,0   12.858   48,0   13.938   52,0  
     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   13.104   100,0   6.304   48,1   6.800   51,9  
     67. la Vila Olímpica del Poblenou   8.783   100,0   4.366   49,7   4.417   50,3  
     68. el Poblenou   30.181   100,0   14.688   48,7   15.493   51,3  
     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   9.775   100,0   4.759   48,7   5.016   51,3  
     70. el Besòs i el Maresme   22.652   100,0   11.577   51,1   11.075   48,9  
     71. Provençals del Poblenou   18.731   100,0   8.994   48,0   9.737   52,0  
     72. Sant Martí de Provençals   26.261   100,0   12.390   47,2   13.871   52,8  
     73. la Verneda i la Pau   29.452   100,0   14.092   47,8   15.360   52,2  
                        
     Parc Montjuïc - Zona Franca   159   100,0   78   49,1   81   50,9  
     No consta   720   100,0   372   51,7   348   48,3  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 30 de junio de 2007. Ajuntament de Barcelona.