1. Renta tributaria media. Por unidad de consumo (€/Año)
2. Por barrio
Dto.     Barrios   2015   2016   2017  
                       
BARCELONA             36.475   37.371   37.881  
                       
1     1. el Raval   22.990   23.446   23.935  
1     2. el Barri Gòtic   26.541   26.597   26.970  
1     3. la Barceloneta   24.224   24.887   25.116  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   26.123   27.120   27.526  
2     5. el Fort Pienc   37.527   38.106   38.844  
2     6. la Sagrada Família   36.082   36.524   36.944  
2     7. la Dreta de l'Eixample   46.379   47.853   47.989  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.898   42.478   43.415  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   40.119   40.779   41.394  
2     10. Sant Antoni   35.169   35.986   36.662  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   26.831   27.218   27.738  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   22.542   23.086   24.044  
3     13. la Marina de Port   29.851   30.638   30.991  
3     14. la Font de la Guatlla   33.486   33.523   34.461  
3     15. Hostafrancs   31.790   32.411   32.788  
3     16. la Bordeta   32.723   33.470   33.938  
3     17. Sants - Badal   32.374   32.272   32.700  
3     18. Sants   34.451   35.142   35.504  
4     19. les Corts   47.359   49.925   50.238  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   44.273   46.774   47.003  
4     21. Pedralbes   72.759   76.815   76.204  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   52.679   57.534   57.039  
5     23. Sarrià   64.035   65.944   67.790  
5     24. les Tres Torres   80.425   84.750   85.578  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   63.921   66.654   68.878  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   62.988   65.196   66.638  
5     27. el Putxet i el Farró   48.664   51.040   51.646  
6     28. Vallcarca i els Penitents   43.100   43.265   43.288  
6     29. el Coll   32.807   33.060   33.663  
6     30. la Salut   40.349   40.639   41.843  
6     31. la Vila de Gràcia   33.597   34.312   34.858  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   38.841   39.544   40.045  
7     33. el Baix Guinardó   34.729   35.033   35.288  
7     34. Can Baró   32.060   32.203   33.141  
7     35. el Guinardó   33.707   34.294   34.644  
7     36. la Font d'en Fargues   42.367   44.173   44.028  
7     37. el Carmel   25.646   26.133   26.227  
7     38. la Teixonera   27.885   28.520   28.911  
7     39. Sant Genís dels Agudells   30.654   30.332   31.601  
7     40. Montbau   31.191   31.296   32.034  
7     41. la Vall d'Hebron   38.015   39.314   39.833  
7     42. la Clota   27.791   30.760   31.189  
7     43. Horta   33.333   34.061   34.789  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   32.247   32.794   32.846  
8     45. Porta   28.785   29.277   29.519  
8     46. el Turó de la Peira   24.692   25.180   25.278  
8     47. Can Peguera   22.078   22.997   23.278  
8     48. la Guineueta   32.858   33.458   34.221  
8     49. Canyelles   30.781   31.624   31.807  
8     50. les Roquetes   24.025   24.192   24.572  
8     51. Verdun   23.959   24.207   24.257  
8     52. la Prosperitat   26.682   26.849   27.093  
8     53. la Trinitat Nova   20.917   21.856   22.293  
8     54. Torre Baró   23.321   23.995   24.671  
8     55. Ciutat Meridiana   21.692   21.878   22.372  
8     56. Vallbona   22.207   22.730   23.266  
9     57. la Trinitat Vella   23.616   24.010   24.264  
9     58. Baró de Viver   21.033   22.115   22.392  
9     59. el Bon Pastor   28.186   28.885   29.329  
9     60. Sant Andreu   35.002   35.634   36.115  
9     61. la Sagrera   33.225   33.891   34.540  
9     62. el Congrés i els Indians   31.921   32.537   33.236  
9     63. Navas   33.727   34.349   34.466  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   33.337   34.039   34.353  
10     65. el Clot   34.426   35.595   35.786  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   34.747   35.081   35.800  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   57.862   58.906   58.868  
10     68. el Poblenou   35.881   36.658   37.504  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   40.985   42.488   42.798  
10     70. el Besòs i el Maresme   24.796   25.171   25.667  
10     71. Provençals del Poblenou   33.259   34.908   35.540  
10     72. Sant Martí de Provençals   31.521   32.310   32.778  
10     73. la Verneda i la Pau   29.533   30.313   30.562  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de renta y de población del Atlas de distribución de renta de los hogares. Instituto Nacional de Estadística.
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades