3. Adaptación de las 1.061 secciones censales a los requisitos de la LEI Orgánica 5/85
1. Modificación del seccionado de 1.061 a 1.068 secciones censales
Distrito   1061 SC   1068 SC  
           
1. Ciutat Vella   23   23  
        24    
           
3. Sants-Montjuďc   34   34  
          211  
           
3. Sants-Montjuďc   35   35  
          212  
          213  
           
4. Les Corts   48   48  
          84  
           
6. Grŕcia   4   4  
        5    
           
8. Nou Barris   50   50  
          215  
           
9. Sant Andreu   11   11  
        12    
           
9. Sant Andreu   55   55  
          156  
           
10. Sant Martí   37   37  
          234  
           
10. Sant Martí   76   76  
          235  
          236  
           
10. Sant Martí   101   101  
          237  
 
Fuente : Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades