1. Oferta de viviendas de segunda mano en venta en Barcelona.
3. Precio medio de oferta en los barrios (€/m2). 2013-2019
Dto.     Barrios   2013   2014   2015   2016   2017   2018   …   2019   2020  
                                   
BARCELONA             3.019   3.188   3.392   3.879   4.284   4.344     4.115   4.111  
                                   
1     1. el Raval   2.614   2.404   2.775   3.251   4.029   4.034     4.591   3.719  
1     2. el Barri Gòtic   3.811   3.791   4.236   4.813   4.884   4.660     3.811   4.707  
1     3. la Barceloneta   4.212   4.168   4.043   4.683   5.165   4.815     4.849   4.906  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   3.534   3.682   3.827   4.501   5.152   4.689     4.772   4.818  
2     5. el Fort Pienc   3.038   3.022   3.228   4.012   4.107   4.500     4.250   4.250  
2     6. la Sagrada Família   3.029   2.959   3.157   3.746   4.209   4.202     4.173   4.092  
2     7. la Dreta de l'Eixample   4.296   4.528   4.961   5.949   6.332   6.128     5.514   5.726  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   3.521   3.551   3.999   4.747   5.091   5.081     5.197   5.451  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   3.158   3.292   3.340   4.085   4.465   4.797     4.634   4.688  
2     10. Sant Antoni   2.926   3.000   3.369   3.817   4.591   4.530     4.412   4.355  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   2.495   2.518   2.815   2.771   3.936   4.083     3.911   3.854  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     n.d.   1.905  
3     13. la Marina de Port   2.152   2.080   2.174   2.348   2.723   2.879     2.819   2.920  
3     14. la Font de la Guatlla   n.d.   2.580   2.582   n.d.   3.510   3.457     3.893   3.516  
3     15. Hostafrancs   n.d.   2.719   2.742   2.970   3.912   3.398     3.915   3.697  
3     16. la Bordeta   n.d.   2.323   2.361   2.829   3.171   3.153     3.114   3.239  
3     17. Sants-Badal   2.575   2.392   2.607   3.127   3.469   3.429     3.183   3.307  
3     18. Sants   2.633   2511   2.816   3.181   3.666   3.556     3.642   3.624  
4     19. les Corts   3.597   3.712   3.825   4.469   4.821   4.650     4.469   4.647  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   3.362   3.296   3.281   3.875   4.339   4.057     4.043   4.020  
4     21. Pedralbes   4.914   5.185   5.436   5.689   6.340   6.306     6.197   6.411  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     3.531   3.396  
5     23. Sarrià   4.384   4.472   4.704   5.824   6.042   5.983     5.743   5.470  
5     24. les Tres Torres   4.509   4.742   5.145   4.956   5.689   5.607     6.460   6.230  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   3.866   3.883   4.235   4.926   5.029   5.424     5.319   5.182  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   3.899   4.188   4.484   4.797   5.306   5.524     5.560   5.502  
5     27. el Putxet i el Farró   3.298   3.256   3.465   3.956   4.289   4.505     4.541   4.444  
6     28. Vallcarca i els Penitents   3.109   2.969   2.862   3.363   3.541   3.904     3.609   3.750  
6     29. el Coll   n.d.   2.317   2.252   2.624   n.d.   n.d.     3.236   3.401  
6     30. la Salut   2.890   2.682   2.825   3.204   3.561   3.973     4.021   3.796  
6     31. la Vila de Gràcia   3.264   3.308   3.655   4.170   4.426   4.791     4.526   4.572  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   3.145   3.068   3.219   3.759   4.391   4.376     4.133   4.173  
7     33. el Baix Guinardó   2.608   2.521   2.841   3.087   3.493   3.574     3.798   3.844  
7     34. Can Baró   n.d.   2.368   2.598   2.755   2.859   3.005     3.124   3.441  
7     35. el Guinardó   2.474   2.476   2.506   2.587   3.164   3.468     3.278   3.470  
7     36. la Font d'en Fargues   n.d.   2.460   n.d.   2.652   3.206   n.d.     3.236   3.622  
7     37. el Carmel   1.730   1.732   1.693   2.077   2.242   2.382     2.768   2.679  
7     38. la Teixonera   2.013   1.869   1.870   2.012   2.500   2.547     2.650   2.611  
7     39. Sant Genís dels Agudells (1)   2.051   2.044   2.140   2.125   n.d.   2.799     2.867   2.943  
7     40. Montbau (1)                     
7     41. la Vall d'Hebron (2)   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     n.d.   n.d.  
7     42. la Clota (2)                   0  
7     43. Horta   2.354   2.255   2.192   2.453   2.970   2.945     3.037   n.d.  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   n.d.   1.971   2.193   2.480   2.774   3.086     2.977   3.028  
8     45. Porta   n.d.   2.010   2.174   2.431   2.705   2.929     2.941   2.889  
8     46. el Turó de la Peira (3)   n.d.   1.719   1.887   2.176   n.d.   n.d.     2.620   2.477  
8     47. Can Peguera (3)                     
8     48. la Guineueta   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     2.681   2.500  
8     49. Canyelles (4)                   0  
8     50. les Roquetes (4)   1.733   1.538   1.529   1.644   1.885   2.009     2.176   2.027  
8     51. Verdun   n.d.   1.971   1.710   1.853   2.331   2.420     2.407   2.494  
8     52. la Prosperitat   2.001   1.910   1.861   1.940   2.213   2.489     2.684   2.615  
8     53. la Trinitat Nova   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     2.275   2.209  
8     54. Torre Baró (5)                   0  
8     55. Ciutat Meridiana (5)   1.426   1.281   1.212   1.313   1.498   n.d.     1.727   1.747  
8     56. Vallbona (5)                     
9     57. la Trinitat Vella   1.612   1.557   1.394   1.438   1.776   1.764     1.926   n.d.  
9     58. Baró de Viver   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.     n.d.   n.d.  
9     59. el Bon Pastor   n.d.   1.879   n.d.   1.827   n.d.   2.339     2.414   2.378  
9     60. Sant Andreu   2.330   2.379   2.391   2.757   3.210   3.206     3.317   3.202  
9     61. la Sagrera   2.423   2.218   2.498   2.696   3.296   3.263     3.286   3.257  
9     62. el Congrés i els Indians   n.d.   n.d.   2.216   2.473   n.d.   2.828     3.272   3.294  
9     63. Navas   n.d.   2.362   2.401   2.720   3.029   3.279     3.560   3.438  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   2.482   2.602   2.619   3.159   3.561   3.654     3.605   3.616  
10     65. el Clot   2.509   2.246   2.505   3.144   3.524   3.803     3.822   3.726  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   n.d.   2.779   2.956   3.761   4.076   4.254     4.287   4.144  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   n.d.   4.795   4.728   5.365   5.402   5.321     5.019   5.076  
10     68. el Poblenou   3.446   3.304   3.606   4.223   4.324   4.428     4.583   4.704  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   4.722   5.646   6.506   5.891   6.402   6.836     6.892   6.846  
10     70. el Besòs i el Maresme   n.d.   2.002   1.951   2.222   2.786   2.822     2.759   2.856  
10     71. Provençals del Poblenou   n.d.   3.069   3.397   3.310   3.194   3.362     3.407   3.187  
10     72. Sant Martí de Provençals   n.d.   n.d.   2.273   2.547   2.759   2.926     3.022   3.012  
10     73. la Verneda i la Pau   n.d.   1.983   2.023   2.281   2.443   2.672     2.561   2.600  
 
Nota: Los cambios metodológicos introducidos el 2018-2019 dificultan las comparaciones con los años anteriores. Las medias trimestrales corresponden a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Hasta 2018 datos del 4º trimestre de cada año.
n.d.: no disponible.
(1) Media agregada de Sant Genís dels Agudells con Montbau
(2) Media agregada de Vall d'Hebron con la Clota
(3) Media agregada de Can Peguera con Turó de la Peira
(4) Media agregada de Roquetes con Canyelles
(5) Media agregada de Ciutat Meridiana con Torre Baró y con Vallbona
 
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fuente: Idealista.com