1.  Ciutat Vella
        1. el Raval
        2. el Barri Gòtic
        
3. la Barceloneta
        
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
2.  Eixample
        
5. el Fort Pienc
        
6. la Sagrada Família
        
7. la Dreta de l'Eixample
        
8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample
        
9. la Nova Esquerra de l'Eixample
        
10. Sant Antoni
3.  Sants-Montjuïc
        
11. el Poble Sec
        
12. la Marina del Prat Vermell
        
13. la Marina de Port
        
14. la Font de la Guatlla
        
15. Hostafrancs
        
16. la Bordeta
        
17. Sants - Badal
        
18. Sants
4.  Les Corts
        
19. les Corts
        
20. la Maternitat i Sant Ramon
        
21. Pedralbes
5.  Sarrià-Sant Gervasi
        
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
        
23. Sarrià
        
24. les Tres Torres
        
25. Sant Gervasi - la Bonanova
        
26. Sant Gervasi - Galvany
        
27. el Putxet i el Farró
6.  Gràcia
        
28. Vallcarca i els Penitents
        
29. el Coll
        
30. la Salut
        
31. la Vila de Gràcia
        
32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
7.  Horta-Guinardó
        
33. el Baix Guinardó
        
34. Can Baró
        
35. el Guinardó
        
36. la Font d'en Fargues
        
37. el Carmel
        
38. la Teixonera
        
39. Sant Genís dels Agudells
        
40. Montbau
        
41. la Vall d'Hebron
        
42. la Clota
        
43. Horta
8.  Nou Barris
        
44. Vilapicina i la Torre Llobeta
        
45. Porta
        
46. el Turó de la Peira
        
47. Can Peguera
        
48. la Guineueta
        
49. Canyelles
        
50. les Roquetes
        
51. Verdun
        
52. Prosperitat
        
53. la Trinitat Nova
        
54. Torre Baró
        
55. Ciutat Meridiana
        
56. Vallbona
9.  Sant Andreu
        
57. la Trinitat Vella
        
58. Baró de Viver
        
59. el Bon Pastor
        
60. Sant Andreu
        
61. la Sagrera
        
62. el Congrés i els Indians
        
63. Navas
10.  Sant Martí
        
64. el Camp de l'Arpa del Clot
        
65. el Clot
        
66. el Parc i la Llacuna del Poblenou
        
67. la Vila Olímpica del Poblenou
        
68. el Poblenou
        
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
        
70. el Besòs i el Maresme
        
71. Provençals del Poblenou
        
72. Sant Martí de Provençals
        
73. la Verneda i la Pau

        
Fonts