Si no veieu bé aquest mail, podeu fer clic aquí

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de les dades de caràcter personal, li informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer automatitzat Contactes i Mailing del qual n’és propietari l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de poder-vos informar de les seves activitats. Us informem que les vostres dades no seran cedides a cap altra entitat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD