www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de sol·licitud

  • El període de presentació de sol·licituds està tancat des de l’11 de juny de 2021.
  • L'import de la subvenció serà del 20 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels seus ingressos.
    Del 30 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos.
    Del 40 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.
  • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
  • Per a contractes de lloguer signats entre l'1 de gener del 2021 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, la subvenció s'atorgarà a partir del mes posterior a la data de vigència del contracte i fins el mes de desembre del 2021 amb un import màxim mensual de 200 euros.