www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres subvencions per al pagament de lloguer

Els ajuts al lloguer aconsegueixen dos objectius. En primer lloc, conservar l'habitatge habitual, ja que això garanteix romandre en un entorn conegut, alhora que s'evita el procés traumàtic de perdre la llar. En segon lloc, quan s'ha experimentat la pèrdua de l'habitatge habitual per desnonament i execucions hipotecàries, es posa a la disposició dels titulars un contracte de lloguer nou i una ajuda econòmica.

Aquestes subvencions s'atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir: s'avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l'ajut.