www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.